Ohjelmatyö 2017


TULEVAISUUS JA UUDET HAASTEET – SUUNTAVIIVOJA 2020-LUVULLE

Hyväksytty puoluekokouksessa 4.2.2017

Suuntaviivoja -asiakirja on osa puoluekokouksen ohjeistusta ja taustoitusta seuraavalla puoluekokouskaudella tapahtuvalle periaatejulistuksen ja poliittisen ohjelman valmistelulle.


PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTÖSLAUSELMA

Hyväksytty puoluekokouksessa 4.2.2017


PONSI TALOUSPOLIITTISESTA PERUSLINJAUKSESTA

Hyväksytty puoluekokouksessa 4.2.2017

Puoluekokous päättää, että SDP:n puoluehallituksen on vuosien 2017-2018 aikana laadittava talous- ja veropoliittinen ohjelma.


PONSI – LISÄYS TYÖLLISYYSTOIMENPIDEPAKETTIIN

Ponsi – lisäys työllisyystoimenpidepakettiin, hyväksytty puoluekokouksessa 4.2.2017


SISÄPOLIITTINEN JULKILAUSUMA

Meidän yhteinen Suomi – hyväksytty 5.2.2017

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja suomalainen kansanvalta on yli 110 -vuotias.


KANSAINVÄLINEN JULKILAUSUMA

Levoton maailma ja kestämätön kehitys – hyväksytty 5.2.2017

Käynnissä olevat sotilaalliset konfliktit, terrorismi, kyberturvallisuuden horjuttaminen, voimapolitiikan käyttö Euroopassa, kansainvälisen oikeuden rikkomukset ja myös lähiympäristössämme näkyvä voimannäyttö ovat nostaneet perinteiset sotilaalliset turvallisuus-kysymykset etualalle.


INTERNATIONAL POLICY DECLARATION

A troubled world and unsustainable development – The Finnish Social Democratic Party, Party Congress in Lahti 3.-5.2.2017

The ongoing military conflicts, terrorism, shaking up of cyber security, use of power politics in Europe, violations of international law, and show of force also visible in our neighbourhood have brought traditional questions of military security to the forefront.


DOMESTIC POLICY DECLARATION, ADOPTED 5 FEBRUARY, 2017

Our Common Finland – The Finnish Social Democratic Party, Party Congress in Lahti 3.-5.2.2017

Independent Finland is celebrating its 100th anniversary and Finnish democracy will soon be more than 110 years old.