Ponsi talouspoliittisesta peruslinjauksesta

Ponsi talouspoliittisesta peruslinjauksesta

Hyväksytty puoluekokouksessa 4.2.2017

 

Puoluekokous päättää, että SDP:n puoluehallituksen on vuosien 2017-2018 aikana laadittava talous- ja veropoliittinen ohjelma.

 

Oikeudenmukainen ja tehokas verotus

– Veropohjat ovat laajat ja verotus on selkeää ja yksinkertaista. Poikkeuksia ja huojennuksia vältetään.

– Laajat ja aukottomat veropohjat mahdollistavat matalammat verokannat.

– Verotus perustuu ihmisten veronmaksukykyyn ja tulonjakoon vaikutetaan ensisijaisesti progressiivisessa tuloverotuksessa. Verotuksen progressiivisuutta vahvistetaan ja pääomatulojen verotusta lähennetään kohti ansiotulojen verotusta.

 

Elinkeinopolitiikan peruslinja

– Kasvu perustuu korkeaan osaamiseen ja laadukkaaseen perusinfrastruktuuriin.

– Elinkeinopolitiikka on pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Yrityksille luodaan hyvät ja ennustettavat toimintaedellytykset Suomessa ja maailmalla.

 

Energiapolitiikan peruslinja

– Energiapolitiikalla vähennetään päästöjä ja turvataan kohtuuhintainen energian saanti. Päästökauppajärjestelmän toimivuus varmistetaan ja muut poliittiset toimenpiteet keskitetään päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin eli asumiseen, liikenteeseen ja maatalouteen. Päällekkäisiä ohjauskeinoja vältetään. Joukkoliikennettä ja pyöräilyä edistetään.