SDP:n 46. puoluekokous

22.-24.8.2020, Tampere

Puoluekokouksessa käsiteltiin SDP:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä tehtiin henkilövalinnat.

Puoluekokousedustajat tekivät muutosesityksiä aloitteiden päätösesityksiin sekä muihin puoluekokousasiakirjoihin lauantaihin 22.8. klo 17.30 saakka täällä Tulevaisuuskanavassa. Poikkeuksena sääntömuutokset, joihin muutosesitysten tekeminen loppui lauantaina 22.8. klo 13.00.

Lahden puoluekokouksessa vuonna 2017 päätettiin, että puolueelle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, jotka muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden SDP:n politiikan perustaksi. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta. Poliittisessa ohjelmassa määritellään puolestaan tavoitteet, joiden kautta haluttua visiota rakennetaan.

SDP:n 46. puoluekokous hyväksyi esityksen sääntömuutoksista Tampereella. Puoluekokouksella oli käsiteltävänään niin puolueen säännöt, piirien säännöt, kunnallisjärjestön säännöt sekä puolueosaston säännöt. Suurimmat muutokset koskevat puolueen ja piirien sääntöjä.

Sisäpoliittinen julkilausuma

KRIISISTÄ NOUSEMINEN VAATII RATKAISUJA

TUTUSTU

Kansainvälinen julkilausuma

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN ENEMMÄN KUIN KOSKAAN

TUTUSTU


SDP:n 45. puoluekokous 3.-5.2. 2017 Lahti

Vuoden 2017 SDP:n puoluekokoukselle jätettiin käsiteltäväksi 207 aloitetta.

Tutustu puoluekokouksessa hyväksyttyihin aloitteisiin ja muihin asiakirjoihin

SDP:n 44. puoluekokous 8.-10.5. 2014 Seinäjoki

SDP:n 2014 puoluekokoukselle tehtiin kaksi ohjelmaa, kolme kannanottoa sekä järjestöuudistusasiakirja. Aloitteita jätettiin käsiteltäväksi 203 kpl.

Tutustu puoluekokouksessa hyväksyttyihin aloitteisiin, ohjelmiin ja muihin asiakirjoihin