SDP:n 46. puoluekokous

22.-24.8.2020, Tampere

SDP:n puoluehallitus päätti 29.3.2020 pitämässään kokouksessa siirtää puoluekokouksen kesäkuulta elokuun loppuun. Puoluekokous alkaa lauantaina 22.8. ja päättyy maanantaina 24.8. Kokouspaikkana säilyy Tampere-talo Tampereella.

Kokouksessa käsitellään aloitteiden lisäksi periaatejulistus ja poliittinen ohjelma. Vuoden 2020 puoluekokoukselle jätettiin käsiteltäväksi 246 aloitetta.

Puoluekokousedustajat voivat tehdä muutosesityksiä aloitteiden päätösesityksiin sekä muihin puoluekokousasiakirjoihin lauantaihin 22.8. klo 17.30 saakka. Poikkeuksena sääntömuutokset, joihin muutosesitysten tekeminen loppuu lauantaina 22.8. klo 13.00.

Lahden puoluekokouksessa päätettiin, että puolueelle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, jotka muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden SDP:n politiikan perustaksi. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta. Poliittisessa ohjelmassa määritellään puolestaan tavoitteet, joiden kautta haluttua visiota rakennetaan.

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle kaikkien sääntöjen käsittelyä. Sääntöuudistuksen taustalla on ollut toive helpottaa jäseneksi liittymistä. Puolueessa on myös pitkään keskusteltu SDP:n järjestörakenteen yksinkertaistamisen tarpeesta.


SDP:n 45. puoluekokous 3.-5.2. 2017 Lahti

Vuoden 2017 SDP:n puoluekokoukselle jätettiin käsiteltäväksi 207 aloitetta.

Tutustu puoluekokouksessa hyväksyttyihin aloitteisiin ja muihin asiakirjoihin

SDP:n 44. puoluekokous 8.-10.5. 2014 Seinäjoki

SDP:n 2014 puoluekokoukselle tehtiin kaksi ohjelmaa, kolme kannanottoa sekä järjestöuudistusasiakirja. Aloitteita jätettiin käsiteltäväksi 203 kpl.

Tutustu puoluekokouksessa hyväksyttyihin aloitteisiin, ohjelmiin ja muihin asiakirjoihin