OHJELMATYÖ

SDP:N 46. PUOLUEKOKOUS 22.-24.8.2020, Tampere


Lahden puoluekokouksessa päätettiin, että puolueelle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, jotka muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden SDP:n politiikan perustaksi. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta. Poliittisessa ohjelmassa määritellään puolestaan tavoitteet, joiden kautta haluttua visiota rakennetaan.


PERIAATEJULISTUS – YHDESSÄ KESTÄVÄÄN MAAILMAAN

Hyväksytty SDP:n 46. puoluekokouksessa 23.8.2020


Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen – SDP:n poliittinen ohjelma

Hyväksytty SDP:n 46. puoluekokouksessa 23.8.2020

Poliittinen ohjelma on jaettu johdantoon ja kuuteen suurta muutoshaastetta koskevaan kappaleeseen.