OHJELMATYÖ

SDP:N 46. PUOLUEKOKOUS 22.-24.8.2020, Tampere


Lahden puoluekokouksessa päätettiin, että puolueelle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, jotka muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden SDP:n politiikan perustaksi. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta. Poliittisessa ohjelmassa määritellään puolestaan tavoitteet, joiden kautta haluttua visiota rakennetaan.


Periaatejulistus – puoluehallituksen esitys


Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen – SDP:n poliittinen ohjelma, puoluehallituksen esitys

Poliittinen ohjelma on jaettu johdantoon ja kuuteen suurta muutoshaastetta koskevaan kappaleeseen. Klikkaamalla ao. luettelosta haluamaasi muutoshaastetta pääset tutustumaan kyseiseen asiakohtaan.

 

Johdanto
1. Työn murros ja teknologinen kehitys
2. Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle
3. Demokratian tulevaisuus ja yhteiskunnan vakaus
4. Globaalin keskinäisriippuvuuden tulevaisuus
5. Talousjärjestelmä ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen
6. Yhteiskunnan rakennemuutos ja kaupungistuminen
Lopuksi