SDP:n 46. puoluekokous

22.-24.8.2020, Tampere

Lahden puoluekokouksessa vuonna 2017 päätettiin, että puolueelle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, jotka muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden SDP:n politiikan perustaksi. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta. Poliittisessa ohjelmassa määritellään puolestaan tavoitteet, joiden kautta haluttua visiota rakennetaan.

SDP:n 46. puoluekokous hyväksyi esityksen sääntömuutoksista Tampereella. Puoluekokouksella oli käsiteltävänään niin puolueen säännöt, piirien säännöt, kunnallisjärjestön säännöt sekä puolueosaston säännöt. Suurimmat muutokset koskevat puolueen ja piirien sääntöjä.