Puoluekokous hyväksyi sääntöesitykset

Sääntöesitykset – Johdanto

 

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle kaikkien sääntöjen käsittelyä. Sääntöuudistuksen taustalla on ollut toive helpottaa jäseneksi liittymistä. Puolueessa on myös pitkään keskusteltu SDP:n järjestörakenteen yksinkertaistamisen tarpeesta.

Puolue muodostuu 13 piiristä, joihin edelleen kuuluu vaalipiirin alueen kunnallisjärjestöt ja puolueosastot (pois lukien ruotsinkielinen piirijärjestö FSD, jolla ei ole omaa vaalipiiriä). Itsenäisistä yhdistyksistä muodostuvaa liittomuotoista puoluerakennetta on hankala yksinkertaistaa, sillä se käytännössä tarkoittaisi jonkin järjestötason lopettamista täysin.  Tähän ei oltu valmiita, ja sen vuoksi jäseneksi liittymisen helpottamista lähdettiin puoluehallituksessa ratkomaan lisäämällä uusi jäsenyyden muoto puolueen ja piirien sääntöihin.

Suurin muutos puoluehallituksen sääntömuutosesityksissä koskeekin piirin henkilöjäsenyyttä. Uusi jäsenyystaso tarkoittaa, että liittyvän jäsenen ei ole välttämätöntä tuntea SDP:n järjestörakennetta ja tietää mihin puolueosastoon hän haluaa liittyä. Riittää, että hän tietää missä vaalipiirissä hän asuu. Piirin henkilöjäsen liittyy oman vaalipiirinsä henkilöjäseneksi. Hänellä ei ole jäsenoikeuksia puolueosasto- tai kunnallisjärjestötasolla.

Piirin henkilöjäsenyys olisikin puoluekokouksen hyväksyessä sääntömuutokset eräänlainen SDP:n jäsenyyden eteinen. Piireissä työskentelevät toiminnanjohtajat ohjaavat suorajäseniä edelleen puolueosaston jäseneksi. Samalla puolueosastojen jäsenet ja heidän jäsenoikeutensa säilyvät ennallaan. Piirin henkilöjäsenyys vastaa myös sellaisten uusien jäsenten tarpeisiin, jotka eivät kaipaa puolueen jäsenyydeltä esimerkiksi kokouksiin osallistumista. Piirin henkilöjäsenyys mahdollistaisi myös tulevaisuudessa mekanismin, jolla nuorisoliiton jäsenet voisivat automaattisesti tulla puolueen jäseneksi. Nuorisoliitto käsittelee asiaa omassa liittokokouksessaan viikko SDP:n puoluekokouksen jälkeen.

Samalla kun puolueen ja piirien säännöt uudistettiin, päätettiin käsitellä myös kunnallisjärjestöjen ja puolueosastojen säännöt. Muutosehdotukset näihin ovat vähäisiä. Ne päätettiin kuitenkin tehdä, sillä kaikki sääntötasot haluttiin yhdenmukaistaa lisäämällä pykäliin otsikot. Tämä helpottaa kaikkien puolueen sääntöjen luettavuutta.

Täältä löydät kaikki sääntöesitykset muodossa, jossa kerrotaan muutokset, joita sääntöihin esitetään nyt käytössä oleviin sääntöihin verrattuna ja lisäksi esitykset muutetuiksi säännöiksi kokonaisuudessaan. Kaikki säännöt on ennakkotarkastettu ja oikeusministeriö on myönteisesti niistä lausunut. Näin ollen niiden rekisteriin merkitsemiselle ole estettä, mikäli puoluekokous näin päättää.

Mikäli puoluekokous päättää muutoksista puoluehallituksen esityksiin säännöiksi, siirtyy sääntöjen käsittely seuraavaan puoluekokoukseen. Puolueen säännöistä on oltava ennen niiden hyväksymistä Patentti- ja rekisterihallituksen tarkastus ja oikeusministeriön lausunto. Tästä syystä sääntöjä esitetään käytännössä puoluekokoukselle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.

Puoluehallitus on käsitellyt sääntöjä syyskuusta 2019 alkaen ja piirijärjestöjen lausunnot sääntöihin on otettu käsittelyssä huomioon.