SDP:n kansalaiskanava – Puoluekokous 2014

SDP:n kansalaiskanava toimi SDP:n vuoden 2014 puoluekokouksen työkaluna.

Tutustu puoluekokouksessa hyväksyttyihin ohjelmiin, asiakirjaan, kannanottoihin ja aloitteisiin käsittelyprosesseineen.

Aloitteet

Vuoden 2014 SDP:n puoluekokoukselle on jätetty käsiteltäväksi 203 aloitetta. Tutustu puoluekokoukselle tehtyihin aloitteisiin, puoluehallituksen niihin antamiin lausuntoihin sekä päätösesityksiin. Puoluekokousedustajat voivat tehdä päätösesityksiin muutosesityksiä jo ennen kokousta.

Ohjelmat

SDP:n 2014 puoluekokoukselle on tehty kaksi ohjelmaa, kolme kannanottoa sekä järjestöuudistusasiakirja. Tutustu puoluekokoukselle tehtyihin ohjelmiin, asiakirjaan ja kannanottoihin.

Puoluekokousedustajat voivat tehdä teksteihin muutosesityksiä jo ennen kokousta.