Sisäpoliittinen julkilausuma

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

45. puoluekokous, 3.-5.2.2017, Lahti

Sisäpoliittinen julkilausuma, hyväksytty 5.2.2017

 

Meidän yhteinen Suomi

 

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja suomalainen kansanvalta on yli 110-vuotias. Sosialidemokraatit vahvistavat parlamentaarista ja edustuksellista päätösvaltaa, joka perustuu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen, kuntalaisten vahvaan vaikuttamismahdollisuuteen asuinkuntansa asioissa sekä demokraattisiin toimielimiin harvainvallan sijaan. Nyt tämä malli on vaarassa. Puoluekokouksen huoli kuntademokratian ja tasa-arvoisten palveluiden puolesta on todellinen.

Hallituksen arvovalintojen seurauksena eriarvoisuus on kasvanut. Sosiaali- ja terveyspalveluita pakkoyhtiöitetään ja hyvinvointivaltiota muutetaan yritysten ja markkinoiden temmellyskentäksi. Verorahat virtaavat Suomesta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja edustuksellinen demokratia ovat uhattuina. Haluamme pysäyttää tämän kehityksen.

Talouskasvu, työ ja hyvinvointivaltio muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Talouden globalisaatio ja teknologinen kehitys sekä ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat muuttavat maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Hyvinvointivaltio ja sen arvot ovat perusta nykymaailman ja tulevaisuuden haasteisiin. Vahva sosiaalinen pääomamme ja osaamisemme sekä sopimisen voimaan nojaava perinteemme ovat jatkossakin kivijalkoja, joiden varaan sosialidemokraatit haluavat kehittää modernia Suomea.

Omalla työllä on tultava toimeen asuinpaikasta riippumatta. Meillä ei ole varaa kasvavaan työttömyyteen. Nyt on aktiivisesti luotava uusia työpaikkoja ja samanaikaisesti huolehdittava työttömistä kansalaisista riittävillä tukitoimilla ja mahdollisuudella uudelleenkouluttautumiseen. Puoluekokous ei hyväksy Sipilän hallituksen suunnitelmia työllisyyden palvelujen pakkoyhtiöittämisestä.

Kaikille on tarjottava yhtäläiset oikeudet koulutukseen ja sivistykseen. Osaamistason nostaminen ja koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen luovat mahdollisuuden sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Suomen menestys rakentuu sivistykseen, osaamiseen, kulttuuriin ja uusiin innovaatioihin. Koulutukseen ja tutkimukseen on tehtävä merkittäviä lisäpanostuksia.

Kaikilla pitää olla oikeus julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sote-uudistuksessa on turvattava laadukkaat palvelut oikeaan aikaan maksukyvystä riippumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelut on pidettävä julkisen sektorin järjestämisvastuulla ja pääasiallisella tuottamisvastuulla. Verovarat on käytettävä yhteiseksi hyväksi.

Sosiaaliturvan uudistamisessa lähtökohtina ovat hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys. Lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyyden kasvu on pysäytettävä. Nykyjärjestelmän vaikeaselkoisuus ja byrokraattisuus sekä kannustinloukut ja etuuksien päällekkäisyydet tekevät tukiverkosta toimimattoman. Ongelmien korjaamiseksi ja perustulon sudenkuoppien välttämiseksi puoluekokous päätti, että järjestelmää pitkäjänteisesti kehitetään Yleisturvan suuntaan, jossa säilyy vastikkeellisuus, tarveharkintaisuus sekä syyperusteisuus.

Populismi on levinnyt laajasti poliittiseen keskusteluun ja valheesta on tullut uusi tosi. Populistiset lupaukset, joita ei ole tarkoituskaan toteuttaa, murentavat kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään. Uhkakuvien ja vääristeltyjen faktojen avulla ihmisiä asetetaan toisiaan vastaan. Politiikan on perustuttava tosiasioihin ja yhdessä tekemiseen.

Kevään kuntavaaleissa onkin kuntapäättäjien valinnan lisäksi kyse poikkeuksellisen vahvasti siitä, mihin suuntaan Suomea viedään. Sinulla on valittavana kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa: porvarihallituksen yksityinen Suomi tai SDP:n yhteinen Suomi.