Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Järjestötalojen investointi- ja käyttökuluihin tulee saada yhteiskunnan tukea tasapuolisesti. SDP edistää muiden puolueiden ja kauppakeskustoimijoiden kanssa yhteistoiminnassa poliittisten tilaisuuksien järjestämistä maksutta esimerkiksi kauppakeskuksissa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Järjestötalojen investointi- ja käyttökuluihin tulee saada yhteiskunnan tukea tasapuolisesti. SDP edistää muiden puolueiden ja kauppakeskustoimijoiden kanssa yhteistoiminnassa poliittisten tilaisuuksien järjestämistä maksutta esimerkiksi kauppakeskuksissa.

Kannattajat
  • Teemu Purje

Maksuttomat ja edulliset tilat ovat monen yhdistyksen elinehto. Aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa toimivaa demokratiaa. Kansanvaltaan sisältyy keskeisesti kaikkien ihmisten oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Myös äänestysaktiivisuuden nostaminen on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden vastuulla. Demokratian toteutumisen kannalta on keskeistä, että vaalitilaisuuksia ja kampanjointia varten on saavutettavia tiloja tarjolla.

50 Yhdistystoiminta tarvitsee kokoontumistiloja

Malmin Sosialidemokraatit ry

Yhdistys- ja kansalaistoiminta tarvitsee toimintaansa varten tiloja. Tällä hetkellä on pula maksuttomista, asukkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetutuista tiloista.

Lisäksi tilojen käyttöä on rajoitettu erilaisin säännöksin ja periaattein. Pahimmassa tapauksessa noiden säännösten ja periaatteiden tulkinnat vaihtelevat jopa saman kaupungin sisällä. Jossain tapauksissa ei tiloja avata lainkaan poliittiselle toiminnalle, jossain tilojen käyttöä rajataan vaalien aikana.

Poliittinen toiminta on osa kansalaistoimintaa. Sen rajoittaminen ei kuulu demokratiaan.

Esimerkiksi Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki rakentuu yhteisölliselle kulttuurille ja Helsinki tukee vapaata kansalais- ja järjestötoimintaa mahdollistamalla niille maksuttomien ja edullisten tilojen käytön ympäri kaupunkia.

Tilojen käytön ohjeistuksessa todetaan yleisenä periaatteena, että kaupungin tiloja tarjotaan asukaskäyttöön noudattaen tasapuolisuutta ja avoimuutta. Ohjeiden mukaan tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva järjestö- ja kansalaistoiminta, mm. yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta.

Poliittinen järjestötoiminta on mitä suurimmassa määrin yleishyödyllistä kansalaistoimintaa.

Edellä oleva ohjeistus rajaa kuitenkin vaalitilaisuudet siten, että yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ja että samasta toimipisteestä voidaan vuokrata tilat yhden kerran yhdelle järjestölle yhtä järjestettävää vaalia kohden. Ja ohjeitta tulkitaan joissain osissa kaupunkia siten, että kaikki poliittinen toiminta kuuluu tuohon ”vaalitilaisuudet” -kategoriaan.

Vastaavanlaisia tulkintoja on varmasti myös muissa kaupungeissa. Lisäksi esimerkiksi Helsingissä ei kaikissa kaupunginosissa ole lainkaan edullisia tai maksuttomia kokoustiloja tarjolla.

Yhdistysten ja kansalaistoiminnan käyttöön on saatava riittävästi maksuttomia ja edullisia kokoontumistiloja ja poliittisilla järjestöillä tulee olla yhtäläiset oikeudet näiden tilojen käyttöön kuin muillakin yhdistyksillä ja järjestöillä. Myös vaalitilaisuuksia tulisi voida järjestää yhteisesti käytössä olevissa tiloissa maksutta, se on tärkeä osa kansalaistoimintaa.

Malmin Sosialidemokraatit ry esittää, että

yhdistysten ja kansalaistoiminnan käyttöön on saatava riittävästi maksuttomia tai edullisia kokoontumistiloja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 67


Kommentoi

Tietosuoja