Puoluekokous yhtyy aloitteeseen luottamusmiehen aseman vahvistamisesta lainsäädännössä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen luottamusmiehen aseman vahvistamisesta lainsäädännössä.

SDP on ajanut luottamusmiesten aseman parantamista pitkäjänteisesti. Eduskuntavaaliohjelmassa 2023 esitettiin työsopimuslakia täsmennettäväksi siten, että se turvaa järjestyneiden työntekijöiden oikeuden valita työehtosopimuksen tarkoittama luottamusmies kaikilla työpaikoilla sekä vahvistaa luottamusmiesten suojaa, oikeuksia ja tiedonsaantia. Työmarkkinajärjestelmän hajautuessa on oltava valmius vahvistaa luottamusmiehen roolia työehtosopimusten tulkinnassa Ruotsin mallin mukaan.

Näitä tavoitteita on edistettävä määrätietoisesti myös jatkossa.

27 Luottamusmies lakiin

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila

Mitäs jos ei ole työehtosopimuksia? Miten sitten sovitaan? Miten muuten paikallinen sopiminen toteutuu? Miten tiedot sitten saadaan riita tapauksissa?

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila esittää, että

lakiin täytyy saada maininta luottamusmiehestä / henkilöstä. Ei pelkästään työehtosopimuksen kautta vaan laki täytyy taata luottamusmies työpaikoilla, jossa on 3 työntekijää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 45


Kommentoi

Tietosuoja