Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen anonyymin työnteon osalta, vaan päinvastoin sdp:n tulee edistää veronumeron ja täten työntekijän tunnistamisen käyttöönottoa työpaikoilla, joissa on harmaan talouden riskiä. Puoluekokous pitää anonyymin rekrytoinnin kehittämistä ja laajempaa käyttöönottoa kannatettavana tavoitteena

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen anonyymin työnteon osalta, mutta pitää anonyymin rekrytoinnin kehittämistä ja laajempaa käyttöönottoa kannatettavana tavoitteena.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Lisätään täsmennys veronumeron käyttöönottamisen laajentamisesta, muutokset näkyvät isoilla kirjaimilla:

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen anonyymin työnteon osalta, VAAN PÄINVASTOIN SDP:N TULEE EDISTÄÄ VERONUMERON JA TÄTEN TYÖNTEKIJÄN TUNNISTAMISEN KÄYTTÖÖNOTTOA TYÖPAIKOILLA, JOISSA ON HARMAAN TALOUDEN RISKIÄ. PUOLUEKOKOUS pitää anonyymin rekrytoinnin kehittämistä ja laajempaa käyttöönottoa kannatettavana tavoitteena.

Aloitteessa esitetään anonyymin rekrytoinnin ja anonyymin työnteon mahdollisuuksien selvittämistä. Anonyymin rekrytoinnin kehittäminen ja laajempi käyttöönotto on kannatettava tavoite. Se vähentää esimerkiksi nimen, iän tai sukupuolen takia tapahtuvaa syrjintää. Samalla on otettava huomioon joissakin tehtävissä tarvittaviin turvallisuusselvityksiin liittyvät vaatimukset.

Anonyymi työnteko puolestaan pitää sisällään monia ongelmia. Se saattaa häivyttää työnantajan velvollisuuksia esimerkiksi työsuojelun osalta. Lisäksi haasteita olisi esimerkiksi verotuksen läpinäkyvyyden kannalta. Mikäli työnantaja ei tiedä työntekijän henkilöllisyyttä, on epäkohtia ja hyväksikäyttöä entistä vaikeampi torjua.

28 Anonyymista rekrytoinnista ja työnteosta apua osaajapulaan

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Suomessa esiintyy työmarkkinoilla kohtaanto-ongelma. Samalla kun Suomessa tosiasiassa on 370000 työtöntä, ei kaikkiin hyviinkään työpaikkoihin onnistuta palkkaamaan henkilöä. Usein kyse on siitä, että työhön ottajan ja työhön hakijan näkemykset työtehtävään soveltuvasta henkilöstä poikkeavat toisistaan. Liian usein taustalla on kiusallisia asioita. Työnhakija ei kelpaa, koska hän asuu väärällä puolella maata, on saanut sopimattoman koulutuksen, on väärän värinen, on väärän ikäinen, tunnustaa väärää uskontoa, puhuu väärää kieltä, omaa väärän poliittisen kannan, edustaa väärää sukupuolta, on väärää kansallisuutta tai käyttää väärää deodoranttia. Rekrytointi lopulta epäonnistuu työhön ottajan ja työhön hakijan kohtaamisessa, jossa henkilön osaaminen liian usein jää tämän ulkoisten piirteiden varjoon. Työelämä on Korona-pandemian kiihdyttämässä murroksessa. Suomessakin on paljon työtehtäviä, joissa henkilön todellinen osaaminen työssään korostuu verrattuna tämän muihin ominaispiirteisiin. Mainittakoon esimerkkinä ohjelmointityö. Etätyö on omalta osaltaan mullistanut työntekoa. On huomattu, että työtä voidaan tehdä kotoa käsin. Parantuneet tiedonsiirtoyhteydet ja Teams tyyppiset kokousohjelmat mahdollistavat teknisesti etätyön.

Kun työvoimapula joillekin aloille on vakava ongelma, kannattaa ratkaisukeinojenkin olla luovia. Eräs sellainen on anonyymi rekrytointi ja työnteko. Anonyymissä rekrytoinnissa hakijoiden yksilöivät tiedot ovat piilotettuina hakuprosessin aikana. Anonyymissä työnteossa mennään vielä pidemmälle eli ihmisen henkilöllisyys ei paljastu työnteonkaan aikana. Monia töitä nimittäin voidaan suorittaa etäältä käymättä työpisteessä ensinkään. Mallissa työvoimaa välittävä yhtiö tietää työntekijän, mutta ei kerro hänen tietojaan työnantajalle. Anonyymi rekrytointi ja työnteko toki sopivat vain joihinkin työtehtäviin.

Tavoitteitamme:

  • Tehtäköön anonyymi rekrytointi ja työnteko mahdolliseksi aluksi koemielessä tätä varten perustettavassa pilottihankkeessa.
  • Jos malli osoittautuu kokeilun ja edelleen kehittämisen jälkeen toimivaksi, laajennettakoon kokeilua.
  • Pidettäköön silti voimassa asiallinen palkkaus, kunnolliset työehdot, tavanomainen veronmaksu ja asianmukaiset työnantajamaksut.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa anonyymin rekrytoinnin ja anonyymin työnteon toteutuksen mahdollisuuksien selvittämisen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 46


Kommentoi

Tietosuoja