Puoluekokous yhtyy aloitteen näkemykseen sosiaalisen median merkityksen kasvusta. Sosiaalinen media on keskeinen osa puolueen viestintää. SDP on panostanut voimakkaasti sosiaaliseen mediaan eri tasoilla ja siihen tulee jatkossakin kiinnittää huomioita. Erityisen tärkeää on järjestää koulutusta, jolla voidaan rohkaista jokaista puolueen piirissä toimivaa tuomaan esiin puolueen viestiä eri kanavissa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen näkemykseen sosiaalisen median merkityksen kasvusta. Sosiaalinen media on keskeinen osa puolueen viestintää. SDP on panostanut voimakkaasti sosiaaliseen mediaan eri tasoilla ja siihen tulee jatkossakin kiinnittää huomioita. Erityisen tärkeää on järjestää koulutusta, jolla voidaan rohkaista jokaista puolueen piirissä toimivaa tuomaan esiin puolueen viestiä eri kanavissa.

Aloitteessa esitetään, että puolueen tulee palkata lisää osaavia sosiaalisen median ammattilaisia ottamaan sosiaalisen median alustat haltuun. Aloite kiinnittää huomiota sosiaalisen median kanavien merkitykseen etenkin nuorten tavoittamisessa. Aloite tuo myös esiin erityisesti suositun TikTok-kanavan.

Sosiaalinen media on keskeinen osa puolueen viestintää. SDP on panostanut voimakkaasti sosiaaliseen mediaan niin organisaatioviestinnässä kuin esimerkiksi ehdokastyökaluissa. Tämän lisäksi puolue tarjoaa koulutusta eri sosiaalisen median kanavien käyttöön niin ehdokkaille kuin aktiiveille. Edellisissä kunta- alue- ja eduskuntavaaleissa on järjestetty useita sosiaalisen median koulutuksia niin Järjestöpäivillä kuin etäkoulutuksina. Jokaisiin vaaleihin on myös tuotettu some/digiviestinnän opas sosiaalisessa mediassa tehtävän vaalityön tueksi.

Sosiaalisessa mediassa korostuvat henkilöt ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Ihmisiä kiinnostavat ihmiset, ja erityisesti sosiaalisessa mediassa korostuvat persoonat ja viestin välittyminen ihmisiltä ihmisille. Tämä on erityisen merkittävää aloitteessa erikseen mainitussa TikTokissa. Näin ollen työntekijävetoisella organisaatioviestinnällä ei pystytä vastaamaan siihen tavoitteeseen, joka aloitteeseen on muotoiltu. Parhaiten viestit ja sanoma välittyvät silloin, kun niitä tuovat esiin ihmiset omalla persoonallaan.

Puolueessa on panostettu viime vuosina siihen, että jäsenillä olisi paitsi mahdollisuus osallistua sosiaalisen median koulutuksiin, myös käytettävissään ajankohtaista materiaalia somekeskustelujen tueksi. Tätä työtä jatketaan myös tulevina vuosina.

Aloitteessa esiin nostettu huomio sosiaalisen median ja erityisesti TikTokin merkityksen kasvusta on oikea, ja siihen tulee jatkossakin kiinnittää huomioita. Erityisen tärkeää on järjestää koulutusta, jolla voidaan rohkaista jokaista puolueen piirissä toimivaa tuomaan esiin puolueen viestiä eri kanavissa.

Aloitteen huomio sosiaalisen median merkityksestä on tärkeä ja siihen tulee kiinnittää huomiota myös jatkossa. Some-osaamiseen panostaminen on keskeisessä roolissa myös tulevalla puoluekokouskaudella.

159 Lisää Some-alan ammattilaisia töihin / lisää koulutusta

Imatran Sosialidemokraatit ry

Somesta tavoittaisimme myös paljon nuoria tulevaisuuden äänestäjiä. Olemme tässä paljon esimerkiksi, vaikka TikTokissa perussuomalaisia jäljessä. Tällä voisimme vaikuttaa siihen, että SDP:n oma sanoma/aate menee vahvemmin perille nuorille. Tarvitsemme lisää sitoutuvia nuoria SDP:n toimintaan.

Imatran Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueen on palkattava osaavia some ammattilaisia ottamaan sosiaalisen mediat alustat haltuun.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 215


Kommentoi

Tietosuoja