Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään puoluekokousmaksun poistamista kokonaan. Perusteluna aloitteessa on se, että ylimmän päättävän kokouksen kulut tulisi maksaa yhteisistä puolueen varoista ja että maksu aiheuttaa puolueosastoille taloudellisia vaikeuksia, jos osaston edustajaa puoluekokouksessa pitää tukea.

Puoluekokousmaksuilla, joita kerätään 110 000 euroa, katetaan noin viidesosa puoluekokouksen kuluista. Maksun perimättä jättäminen aiheuttaisi vaalikassaan kohtuullisen ison loven.

158 Puoluekokouksen maksun poisto osallistujilta

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y.

Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee mahdollistaa puoluekokoukseen osallistuminen kaikille jäsenille. Nykyisen mallin vuoksi puolueosastot joutuvat miettimään kassaansa osallistujien tukemiseen, koska se on aina muusta toiminnasta pois. Myös henkilön oma varallisuus saattaa estää osallistumisen puoluekokoukseen.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y. esittää, että

Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee poistaa puoluekokousmaksu osallistujilta. Koska kyseessä on puolueen tärkein päättävä kokous, osallistumiskulut tulee hoitaa puolueen yhteisistä varoista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 214


Kommentoi

Tietosuoja