Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta tunnistaa ongelman ja pyrkii löytämään tietoturvallisen tavan ylläpitää kannattajajäsenten tietojen ylläpitoa puolueosastoissa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta tunnistaa ongelman ja pyrkii löytämään tietoturvallisen tavan ylläpitää kannattajajäsenten tietojen ylläpitoa puolueosastoissa.

Kannattajat
  • Elina Holm

Aloitteessa esitetään, että kannattavien sitoutumattomien puolueosaston jäsenten merkitseminen jäsenrekisteriin mahdollistettaisiin.

Puolueosastot voivat hyväksyä kannattavia jäseniä ja myöntää heille puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Puolueosastot myös voivat päättää kannattavan jäsenen jäsenmaksusta syyskokouksessaan. Puolueen käyttämä jäsenrekisteri ei mahdollista sitoutumattoman henkilön merkitsemistä rekisteriin siten, että hänet yhdistettäisiin tiettyyn osastoon. Rekisteri ei myöskään mahdollista jäsenen yhdistämistä kahteen eri osastoon. Tämän vuoksi puolueosaston on itse pidettävä kirjaa näistä henkilöistä. Osastojen, jotka ylläpitävät rekisteriä kannattavista jäsenistä on ylläpidettävä rekisteriselostetta ja varmistettava, että jokainen kannattava jäsen on tietoinen sekä hyväksynyt tavan siitä millä tavalla hänen tietojaan säilytetään. Piirin henkilöjäsenyyttä on mahdollista yhteistyössä piirin kanssa kehittää siten, että henkilö osallistuu seuraajajäsenenä tietyn osaston kokouksiin näillä aloitteessakin mainituilla rajatuilla oikeuksilla.

157 Kannattava jäsenyys jäsenrekisteriin ja tukemaan jäsenhankintaa

Turun Sosialidemokraattinen Ursin-seura ry

SDP:n nykyisten sääntöjen mukaan puolueosaston kannattavana jäsenenä voi olla Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvan muun puolueosaston jäsen. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus puolueosaston kokouksissa. Esimerkiksi asuinpaikkakuntaa muuttava jäsen voi kokea kotipesäkseen pitkäaikaisen puolueosastonsa, jolloin kannattava jäsenyys mahdollistaa osallistumisen (sääntöjen mukaisin rajoittein) myös uuden asuinpaikkakunnan puolueosaston toimintaan.

Puolueen ylläpitämään puolueosastojen jäsenrekisteriin ei voi tallentaa kannattavaa jäsentä. Rekisterin jäsenlaji-kenttä ei tätä tunnista. Viestinnän ja muun toiminnan kannalta tämä olisi kuitenkin suotavaa. Samoin pitäisi voida tallentaa kannattavan jäsenen suorittamien, puolueosaston syyskokouksen määrittämien jäsenmaksujen maksaminen.

Uusien jäsenten kohdalla mahdollisuus liittyä ensin kannattavaksi jäseneksi tarjoaisi helpotetun väylän liittyä myöhemmin varsinaiseksi jäseneksi. Uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan on SDP:lle erittäin tärkeä kysymys.

Turun Sosialidemokraattinen Ursin-seura ry esittää, että

SDP:n nykyisten sääntöjen mukainen puolueosaston kannattava jäsenyys -jäsenlaji tuodaan mukaan jäsenrekisteriin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 213


Kommentoi

Tietosuoja