Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään huoli puolueen toimijoiden järjestöllisen osaamisen heikentymisestä ja valmiudesta vaalityöhön sekä toivotaan tukea paikalliseen koulutukseen.  Puolueen jäsenkyselyissä on tullut esiin, että jäsenet toivovat enemmän paikallista kuin valtakunnallista toimintaa. Puolue on kehittänyt valtakunnallista koulutustarjontaa, mutta tarvitaan paikallista koulutusta jäsenistön osaamisen vahvistamiseksi ja järjestöllisten taitojen ylläpitämiseksi.

Aloite on ajankohtainen. Nyt jo on suunniteltu koko puoluekentällä tapahtuvan koulutuksen arviointia vuoden 2024 aikana. Arvioinnin perusteella valmistuva suunnitelma viedään puoluehallituksen käsittelyyn. Koulutuksen arviointiin liittyy paitsi vaikuttavuuden arviointia, niin myös rahoituksen tarpeen kartoitusta.

On tärkeää, että puolueen jäsenistöä koulutetaan poliittisesti ja järjestöllisesti sekä vaalityöhön. Viimeksi mainittu sisältää uusien kampanjointimenetelmien koulutuksen. Koulutusta tulee tapahtua kaikilla järjestötasoilla ja sitä toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri puoluejärjestöjen sekä sisar- ja lähijärjestöjen kanssa.

156 Tukea paikalliseen järjestökoulutukseen

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry

Toimintaympäristön muutokset haastavat paikallista poliittista toimintaa. Aktiivitoimijat ikääntyvät ja samalla järjestöosaaminen heikkenee. Haasteeseen voidaan vastata panostamalla laadukkaaseen paikalliseen koulutukseen. Puolueosastojen rooli koulutusten järjestäjänä on jäänyt viime vuosina vähäiseksi. Etätilaisuudet ovat mahdollistaneet valtakunnallisia tilaisuuksia, joihin on helppo osallistua, mutta paikallisesti ne kokoavat vain satunnaisia toimijoita.

Jotta SDP:n politiikka pohjaa yhteisiin arvoihin ja valmius vaalityöhön säilyy, tulisi paikallisten toimijoiden osaamista aktiivisesti vahvistaa ja näin myös sitouttaa ihmisiä toimintaan.

Puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen valmiudet koulutusten järjestämiseen ovat vaihtelevat. Jäsenmaksupalautukset ja puolueverot eivät tänä päivänä riitä juuri muuhun kuin vaalityön kasvaneiden kustannusten maksuun. Koulutusten järjestämiseen tulisi olla haettavissa erillistä tukea, jotta koulutuksista saadaan houkuttelevia ja sisällöltään toiminnan aktivointia palvelevia.

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP valmistelee mallin yhteistyössä sisarjärjestöjen ja piirijärjestöjen kanssa, jonka kautta paikallisiin koulutuksiin on haettavissa tukea.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 212


Kommentoi

Tietosuoja