Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteentekijä esittää, että 1) puolueosastoon kuuluva puolueen henkilöjäsen saisi äänestää joko osaston kotipaikan tai oman puolueosastonsa kotikunnan mukaisessa jäsenäänestyksessä päätettäessä puolueen ehdokkaista kunta-, alue- ja eduskuntavaaleissa ja että 2) jokainen puolueosasto voisi esittää jäseniään ehdolle jäsentensä kotikunnan mukaiseen jäsenäänestykseen.

Jokaisella jäsenvelvoitteensa hoitaneella jäsenellä on oikeus osallistua puolueen sisäisiin jäsenäänestyksiin. Tällä hetkellä äänioikeus jäsenvaalissa perustuu jäsenen jäsenrekisteriin merkittyyn kotikuntaan, ei puolueosaston jäsenyyteen. Jäsenvaalissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaisesti jäsen on äänioikeutettu sellaisessa jäsenvaalissa, jota seuraavassa yleisessä vaalissa hän on myös äänioikeutettu.

Puolueosastojen oikeudesta tehdä esityksiä ehdokkaiksi vaaleihin säädetään puolueen säännöissä sekä puoluevaltuuston hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Puolueosastojen lisäksi ehdokkaita voivat asettaa myös luonnollisista henkilöistä koostuvat valitsijayhdistykset. Säädös valitsijayhdistyksistä turvaa jokaisen jäsenen mahdollisuutta asettua ehdolle jäsenvaaliin.

Käytännössä puolueosastojen oikeus esittää jäseniä ehdolle mihin tahansa jäsenvaaliin olisi mahdoton toteuttaa. Puolueen säännöstö luo ehdolle asettumista ja vaalin toimeenpanoa koskevan sääntökehikon, joka jättää tarpeellisesti tilaa vaalivalmisteluista vastaavan puolue-elimen tarkentaville määräyksille. Näin ollen esimerkiksi kuntavaaleissa jokaisen 293:n vaalivalmisteluista vastaavan puolueosaston tai kunnallisjärjestön tulisi erikseen tiedottaa jokaista muuta puolueosastoa ehdolle asettamisen määräajoista ja tavoista.

Huomionarvoista on myös se, että esimerkiksi suuressa enemmistössä kuntia kuntavaalien ehdokaslistat asetetaan ilman jäsenäänestystä tai aktiivisen ehdokashankinnan tuloksena juuri ja juuri täytenä. Näin ollen ne tapaukset, joissa ehdolle haluavaa ei otettaisi ehdokaslistalle ovat poikkeuksia.

160 SDP sisäiset jäsenäänestykset

Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry

Muutaman vuoden sisällä eri vaaleissa on käynyt ilmi, että puolueosaston jäsen / jäsenet eivät ole saaneet äänestää puolueosastonsa kotikunnan eikä oman kotikuntansa jäsenäänestyksissä eli jäsenen osallisuus ei ole toteutunut. Eduskuntavaaleissa jäsen voi asettua eri vaalipiirissä ehdolle, mutta kunta- ja hyvinvointialueen vaaleissa ei tällainen ole mahdollista edes puolueosaston kotikuntaan katsomatta. Kunta- ja hyvinvointialueen vaaleissa jäseneltä tai jäseniltä jää ehdokkuus mahdollisuus vähäiselle eikä osallisuus toteudu. Lopullisen ratkaisun puolueosaston kotikuntaan katsomatta asettaman ehdokkuuden päättää jäsenen kotikunnan SDP vaalipiirin piirihallitus.

Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP puolueosaston jäsen saa äänestää oman puolueosastonsa kotikunnan jäsenäänestyksessä kuntahyvinvointi- ja eduskuntavaaleissa, joissa ehdokkaat asetetaan jäsenäänestykseen. Tai että SDP jäsen saisi äänestysoikeuden oman kotikuntansa jäsenäänestyksessä, jotta jäsen ei jäisi kokonaan ilman äänioikeutta jäsenäänestyksissä eikä näin ollen kokisi syrjintää.

Lisäksi esitämme, että puolueosasto kotikuntaan katsomatta saa asettaa ehdolle toisella paikkakunnalla ja vaalipiirissä asuvat jäsenensä ehdolle, niin että kunta- ja hyvinvointialuevaaleissa ehdotus menisi jäsenen kotikunnan kunnallisjärjestölle ja vaalipiirin piirihallitukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 216


Kommentoi

Tietosuoja