Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Vaalikauden 2019–2023 päätteeksi raukesi 9 eduskunnan käsittelyyn edennyttä kansalaisaloitetta, koska niitä ei ehditty käsitellä ennen vaalikauden vaihtumista. Yli 50 000 allekirjoitusta keränneitä kansalaisaloitteita ajamassa on ollut eri kokoisia taustavoimia aina yksittäisistä ihmisistä suurempiin kansanliikkeisiin. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on ollut lisätä kansalaisten suoraa vaikutusmahdollisuutta ja on kohtuutonta, että aloitteen ja nimien keräämisen eteen tehty työ valuu hukkaan ainoastaan sen vuoksi, että eduskunta ei ehdi aloitetta käsitellä ennen vaalikauden vaihtumista. Kansalaisaloitteiden tekijöiden ja allekirjoittajien asema ei muutu vaalikausien välissä, kuten esimerkiksi kansanedustajien, ja näin ollen aloitteiden raukeamiselle ei ole selkeää perustetta.

SDP pyrkii kaikessa työssään edistämään demokratian toteutumista sekä aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisaloitteen merkitystä tulee vahvistaa ja lainsäädäntöä korjata siten, etteivät kansalaisaloitteet raukeaisi ainoastaan siitä syystä, että vaalikausi vaihtuu vaan käsittely jatkuisi vaalikauden yli.

122 Kansalaisaloitteet voimassa yli vaalikauden

Joensuun Työväenyhdistys ry

Säädettäessä lakia kansalaisaloitteen tekemisen mahdollisuudesta nähtiin aloite merkittävänä kansalaisyhteiskuntaa ja edustuksellista demokratiaa vahvistavana tekijänä. Voimassa olevan lain mukaan kansalaisaloite, jota eduskunta ei ole käsitellyt, raukeaa vaalikauden vaihtuessa. Tämä heikentää demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kun eduskunta vaihtuu, vaihtuu osa päättäjistä. Sen sijaan aloitteen allekirjoittaneet kansalaiset tai heidän tarpeensa ja tahtonsa eivät muutu vaalien seurauksena mihinkään.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin kansalaisdemokratian vahvistamiseksi niin, että kansalaisaloitteet eivät raukea eduskuntavaalien seurauksena, vaan jätetyt aloitteet pysyvät voimassa ja ne käsitellään aina eduskunnassa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 174


Kommentoi

Tietosuoja