Puoluekokous velvoittaa SDP:n ryhtymään selvitystyöhön sen selvittämiseksi, mitä seurauksia uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeuden poistamisella ja uskonnollisen toiminnan erottamisella valtiollisesta toiminnasta olisi sekä kuinka kirkkokuntien yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät olisivat järjestettävissä tällaisessa tilanteessa.

Puoluekokous velvoittaa SDP:n ryhtymään selvitystyöhön sen selvittämiseksi, mitä seurauksia uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeuden poistamisella ja uskonnollisen toiminnan erottamisella valtiollisesta toiminnasta olisi sekä kuinka kirkkokuntien yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät olisivat järjestettävissä tällaisessa tilanteessa.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja velvoittaa SDP:n ryhtymään toimiin jumalanpilkan poistamiseksi rikoslaista ja yhteiseen katsomusaineeseen siirtymiseksi. Lisäksi puoluekokous velvoittaa SDP:n selvittämään, mitä seurauksia uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeuden poistamisella sekä väestörekisteritoiminnan ja hautaustoiminnan tasa-arvoistamisella olisi.

– Muutosesitys 2

Jyrki Kallio · Pirkanmaa

Puoluekokous velvoittaa SDP:n ryhtymään selvitystyöhön sen selvittämiseksi, mitä seurauksia uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeuden tasa-arvoistamisella, poistamisella tai laajentamisella ja uskonnollisen toiminnan erottamisella valtiollisesta toiminnasta olisi sekä kuinka kirkkokuntien yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät olisivat järjestettävissä tällaisessa tilanteessa.

– Muutosesitys 3

Tarja Kantola · Helsinki

Lisäys päätösesityksen: Jumalanpilkan kriminalisointi vaikuttaa eri tavoin eri uskontojen piirissä. Sen poistaminen lainsäädännöstä ei ole nyt ajankohtaista.

Puoluehallitus toteaa, että kirkon ja valtion suhde on monitahoinen kokonaisuus, johon liittyy useita tekijöitä, kuten uskonnonvapaus, vihkimisoikeus, verotusoikeus sekä uskonnonopetus.

Kirkon ja valtion suhde on puhututtanut jo pitkään ja asiaa on käsitelty useissa puoluekokouksissa, viimeksi vuonna 2020.  Puoluekokous vuonna 2012 päätti kirkon ja valtion erottamista vaatineen puoluekokousaloitteen pohjalta, että kirkon ja valtion suhteessa laaditaan perusteellinen selvitys. Tämä selvitys luovutettiin puoluevaltuustolle 30.11.2013. Selvityksessä selvitystyöryhmä oli kartoittanut kirkon ja valtion suhteen historiallista perspektiiviä, nykytilaa, SDP:n aikaisempia linjauksia sekä kirkon ja valtion eroa koskevia vaatimuksia.

Puoluehallitus katsoo edelleen, että yhä moniuskontoisempi, moniarvoisempi ja maallistuneempi yhteiskunta luo painetta valtion ja luterilaisen kirkon suhteelle. Kyseessä on arvokeskustelu, johon puolueen pitää aktiivisesti osallistua jatkossakin. SDP:llä on kaikki syyt olla tässä keskustelussa enemmin suunnannäyttäjänä kuin perässähiihtäjänä. Luterilaisen kirkon rooli sekä uskontojen rooli yleisesti yhteiskunnassa on muuttunut ja muuttumassa. On perusteltua aktiivisesti tarkastella myös sitä, mikä on ylipäätään valtion ja lainsäädännön suhde uskontoihin ja niiden harjoittamiseen.

SDP tukee uskonnonopetuksen uudistamistyötä, jolla pyritään peruskoulujen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon korvaamiseen kaikille oppilaille yhteisellä oppiaineella. Näin kahden katsomusoppiaineen tilalle tulisi uusi oppiaine, jossa tutustutaan maailman eri uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta.

121 Kirkko eroon valtiosta

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Forssan ohjelma 1903: ”Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista.” Vieläkään 117 vuotta myöhemmin valtio ei ole uskontoihin nähden puolueeton, Suomessa on edelleen muun muassa kaksi valtionkirkkoa. Eri kirkkokunnat ja uskonnottomien järjestöt pitää saattaa tasavertaiseen asemaan. SDP:n kantava perusarvo on tasa-arvo kaikissa suhteissa.

Yhdenvertaisuus ihmisten vakaumusten suhteen on Sosialidemokraattiselle Puolueelle eettinen ja poliittinen haaste. Kirkosta eroaminen on yleistynyt 2000-luvulla ja uskontokuntiin kuulumattomien määrä on voimakkaasti lisääntynyt, joten Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen kirkon erityisasema ei ole perusteltua. Keskeisimpinä epäkohtina ovat:

  • uskonnonopetuksen pakollisuus kirkon jäsenille peruskouluissa ja lukioissa; elämänkatsomustieto tulee avata kaikille valittavaksi oppiaineeksi
  • kirkkojen julkisoikeudellinen erityisasema kirkollisverojärjestelmineen
  • vihkioikeus ja mielivalta vihkioikeuden käyttämisessä
  • seurakuntien väestörekisteritoiminta ja hautaustoimilaki syrjivät uskonnottomia
  • jumalanpilkan kriminalisointi rikoslaissa

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen sekä SDP:n ministeri- ja eduskuntaryhmän ryhtymään lainsäädäntötoimenpiteisiin kuluvalla eduskuntavaalikaudella, jotta kaikki valtion ja kirkon väliset suhteet lopullisesti katkaistaan ja aloitteen perusteluosassa mainitut epäkohdat korjataan kiireellisinä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 172


Kommentoi

Tietosuoja