Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa SDP:n edistämään lainsäädännön muuttamista niin, että seksityön harjoittamisesta tulisi turvallisempaa ja hyväksikäyttöä sekä ihmiskauppaa voitaisiin ehkäistä entistä tehokkaammin.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Seksityöhön liittyvää lainsäädäntöä ja sen selkeyttämistä on kuitenkin selvitettävä.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Yhdymme aloittaan esitykseen. Seksityöhön liittyviä lakeja ja sääntelyä tulee selventää niin, että lainsäädäntö ja määräykset parantavat seksityöntekijöiden turvallisuutta ja mahdollistavat turvahenkilöiden ja yhteiskäytössä olevien toimitilojen käytön, antava t mahdollisuuden työterveyshuoltoon, toiminnan mainostamiseen, pankkitilin avaamiseen ja verojen ja eläkemaksujen hoitamiseen.

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja velvoittaa SDP:n selvittämään, miten lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa niin, että seksityön harjoittamisesta tulisi turvallisempaa ja hyväksikäyttöä sekä ihmiskauppaa voitaisiin ehkäistä entistä tehokkaammin.

– Muutosesitys 3

Kirsi Nurmio · Pirkanmaa 1

Esitän, että puoluekokous linjaa, että seksityön edellytyksiä parannetaan. Seksityö nähdään liian usein ihmiskaupan ja riiston silmälasien läpi. Moni tavallinen suomalainen nainen tai mies kuitenkin valitsee tämän ammattialan itselleen. He eivät ole traumatisoituja tai riistettyjä, mutta silti heidän ammattinsa ei ole yhteiskunnan mielestä kunniallinen. Heillä ei ole oikeutta tehdä työtään työntekijöinä (vrt. parittamiskielto), mutta toisaalta yrittämisestäkin on tehty hyvin vaikeaa, kun esim. palvelusten markkinointi on kiellettyä. Ammatillisen ja poliittisen työväenliikkeen on aika päästää irti vanhanaikaisesta moralisoinnista ja ottaa tämäkin ala ja sen tekijät suojelukseensa.

Kannattajat
  • Jussi-Pekka Ahonen

Puoluehallitus toteaa, että seksityöhön liittyvästä lainsäädännöstä on tehtävä selvitys, jossa käytäisiin läpi aloitteessa esille tuotuja näkökohtia. Samaan aikaan on kuitenkin tarkasteltava, miten hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa voidaan ehkäistä toimivimmin. Suomessakin ihmiskauppaan liittyy esimerkiksi prostituutioon pakottamista, jossa uhreina ovat usein jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset.

120 Seksityön lainsäädännön uudistus

Espoon sosiaalidemokraattinen yhdistys ry:n jäsen Saskia Holopainen

Seksityö on perinteisesti mielletty ulkomaalaisten pyörittämäksi organisoiduksi ihmiskaupaksi, jossa nuoria naisia hyväksikäytetään ja parittajat rikastuvat. Tämä on osin totta, mutta seksityön toinen puoli on normaalien ihmisten vapaaehtoista elinkeinon harjoittamista. Nykyinen lainsäädäntö hankaloittaa näiden ihmisten elämää, jotka syystä tai toisesta haluavat vapaasta tahdostaan työskennellä alalla. Vaikka koko ilmiöstä on vaikea löytää yleispätevää statistiikkaa, niin mediassa ja Pro-tukipisteen tukityössä seksityöläiset tuovat toistuvasti esiin ongelmat tasa-arvossa ja turvallisuudessa.

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista seksityöläisten tasa-arvoista kohtelua. Muut ammattiryhmät pystyvät mm. mainostamaan palveluitaan, vuokraamaan toimitiloja ja työskentelemään ryhmänä. Seksityöläiset eivät, sillä lainsäädäntö kieltää heiltä nämä perusoikeuksilta kuulostavat mahdollisuudet. Tämä asettaa seksityöntekijät yhteiskunnassa selkeästi eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa heille kohtuuttomia vaikeuksia työelämässään.

Toinen ongelma on seksityöläisten turvallisuus. Parituslaki ja sen tulkinnat johtavat käytännössä ongelmallisiin järjestelyihin. Jotta seksityöläisen toiminta ei tulisi esille, niin toimitilan vuokraamiseen, ilmoitteluun ja laskutukseen täytyy kehitellä erilaisia kiertokeinoja, joissa seksuaalipalveluita myyvä henkilö joko tietoisesti tai tietämättään syyllistyy rikoksiin tai hallinnollisiin rikkomuksiin. Tieto mahdollisesta syyllistymisestä lainvastaisuuksiin johtaa helposti siihen, että kiinnijäämisen pelossa ei uskalleta hakea viranomaisilta suojelua tai turvaa, vaikka se olisi tarpeellista. Pelko oman elämän vaikeutumisesta on joskus suurempi kuin oikeudesta mahdollisesti saatava hyöty.

Toimitilojen vuokraamisen ja ryhmittymisen kielto asettaa seksityöläiset vaaraan, sillä seksityöläinen joutuu usein kohtaamaan asiakkaat omassa kodissaan, yksin. Tapaukset, joissa seksityöntekijä on pahoinpidelty, ryöstetty tai raiskattu kotonaan asiakkaan toimesta, ovat lukuisia. Olisi seksityöläisten kannalta turvallisempaa, että he voisivat halutessaan esimerkiksi palvella asiakkaita yhteisessä toimitilassa.

Monet pankit kieltäytyvät avaamasta tiliä seksityöstä saaduille tuloille ja käteistalletuksiin liittyy rahojen alkuperän selvittely. Suuret käteisvarat altistavat ryöstöille sekä taloudelliselle hyväksikäytölle, ja pankkien ulkopuolelle jääminen voi johtaa harmaan talouden käyttöön. Seksityön pitäminen julkisesta elämästä ulkona edesauttaa seksityöntekijöiden stigmatisointia, joka on laaja ongelma alalla ja myös yksi turvattomuuden aiheuttajista.

Suomen nykyinen lainsäädäntö on seksityöläisten kannalta monilta osin ongelmallinen ja eriarvoistava. Lainsäädännön perusta on ihmisten hyväksikäytön kitkeminen, joka sinällään on äärimmäisen tärkeä tavoite, mutta nykymuodossaan laki tekee rehellisen ja turvallisen seksityön harjoittamisen Suomessa hyvin vaikeaksi.

Espoon sosiaalidemokraattinen yhdistys ry:n jäsen Saskia Holopainen esittää, että

SDP pyrkisi uudistamaan seksityöläisten lainsäädäntöä niin, että se sallisi rehellisille seksityöntekijöille normaalin ja turvallisen elinkeinon harjoittamisen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 170


Kommentoi

Tietosuoja