Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää tärkeänä ratkaista aloitteessa esille nostettu epäkohta. Työelämän ja terveydenhuollon tukijärjestelmiä on aktiivisesti kehitettävä, jotta ihminen saa tarvitsemansa avun suurten elämänkriisien kohdatessa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää tärkeänä ratkaista aloitteessa esille nostettu epäkohta. Työelämän ja terveydenhuollon tukijärjestelmiä on aktiivisesti kehitettävä, jotta ihminen saa tarvitsemansa avun suurten elämänkriisien kohdatessa.

On tärkeää, että elämän kriisitilanteissa työelämässä on riittäviä tukijärjestelmiä, jotta ihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen. Aloitteessa esitetään uuden ansiosidonnaisen vapaan säätämistä tilanteisiin, joissa vanhempi menettää alle 18-vuotiaan lapsensa. Puoluehallitus katsoo, että aloitteen tavoite on kannatettava ja asia tärkeä. Puoluehallitus ei kuitenkaan pidä parhaana tapana edistää aloitteen tavoitetta säätämällä uudesta ansiosidonnaisesta tuesta.

Puoluehallitus toteaa, että elämän kriisitilanteissa ihmisen on tärkeä saada sitä apua, jota hän tarvitsee. Jokainen suree omalla tavallaan. Yhtä auttaa parhaiten vapaa töistä, toista terapia, kolmatta työnteon tuomat rutiinit. Siksi työelämän ja terveydenhuollon tukijärjestelmiä olisi aktiivisesti kehitettävä kokonaisuutena, jotta ihminen saisi kriisitilanteessa riittävää, yksilöllistä tukea. Tähän tavoitteeseen tulisi pyrkiä kehittämällä sairaspäivärahaa ja sen myöntämiseen edellytettäviä diagnooseja niin, ettei akuuteissa kriiseissä haettaisi apua virheellisistä mielenterveyden diagnooseista, vaan ihminen saisi tarvitsemansa avun sekä rauhan kriisistä toipumiselle.

119 Edistetään 6 kk ansiosidonnaisen suruvapaan säätämistä alle 18-vuotiaan lapsensa menettäneille vanhemmille

Nuorsosialidemokraatit ry

Suomessa kuolee vuosittain noin 300 alle 18-vuotiasta elävänä syntynyttä lasta. Lapsen menettäminen on vanhemmille yksi elämän raskaimmista kohdista. Harva lapsensa menettänyt on työkykyinen menetyksen jälkeisinä kuukausina. Tällä hetkellä vanhemmat joutuvat hakemaan suruunsa sairauslomaa kahden viikon jaksoissa. Sairauslomaa ei voida kirjoittaa ilman diagnoosia, joten monet surevat vanhemmat ovat saaneet virheellisiä mielenterveyteen liittyviä diagnooseja. Tämä vaikuttaa myöhemmin muun muassa vanhemman mahdollisuuksiin saada asuntolainaa, vakuutuksia tai lähteä esimerkiksi adoptioprosessiin.

Suruvapaa olisi ratkaisu näihin ongelmiin. Se olisi enintään 6 kk mittainen ja ansiosidonnainen, ja sen myötä lapsen vanhemmat voisivat rauhoittua suremaan ilman jatkuvaa huolta sairausloman päättymisestä. Tämä olisi myös työnantajalle nykytilannetta selkeämpää, sillä työnantaja voisi palkata sijaisen pidemmäksi aikaa riippuen työntekijän ilmoittamasta suruvapaan tarpeesta.

Joukko, jota tämä asia koskee, ei ole suuri, joten muutoksen kustannusvaikutukset eivät nouse korkeiksi. Inhimillisesti katsottuna suruvapaa olisi kädenojennus ihmisille heidän elämänsä kenties vaikeimmassa kohdassa.

Nuorsosialidemokraatit ry esittää, että

puolue toimii sen eteen, että alle 18-vuotiaan lapsensa menettäneille vanhemmille säädetään 6 kk mittainen ansiosidonnainen suruvapaa. Hyväksyessään tämän aloitteen, SDP sitoutuu edistämään 6 kk ansiosidonnaisen suruvapaan säätämistä alle 18-vuotiaan lapsensa menettäneille vanhemmille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 169


Kommentoi

Tietosuoja