Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma, joka usein aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja inhimillistä kärsimystä. Pahimmillaan taloudelliset ongelmat nostavat riskiä syrjäytyä yhteiskunnasta. Ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on tärkeää pystyä panostamaan, jotta ongelmien syntyä ja syvenemistä voidaan ehkäistä.

Marinin hallituskaudella tehtiin useita ylivelkaantuneiden asemaa parantaneita uudistuksia. Yksi niistä oli positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto. Puoluehallitus katsoo, että positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton on edettävä eduskunnan hyväksymän aikataulun mukaisesti. Rekisteriä on myös syytä kehittää käyttöönoton jälkeenkin esimerkiksi sisällyttämällä taloyhtiölainat rekisterin tietoihin.

Eduskunta on kesäkuussa 2022 hyväksynyt lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Viranomaisten ylläpitämään rekisteriin tallennetaan tietoja henkilön tuloista ja luotoista, joiden avulla sekä henkilö itse että luotonantajat voivat entistä paremmin arvioida luottokelpoisuuttaa ja talouden tilannetta. Rekisteri otetaan käyttöön vaiheittain.

118 Luottorekisteri

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikko Merelä

Suomessa pidetään kirjaa vain negatiivisesta luottorekisteristä, eli mikäli tulee luottohäiriömerkintä. Moni joutuu ulosottoon todella isojen maksutaakkojen takia, sen takia, kun he pystyvät monesta paikasta hakemaan isot lainat. Ilman, että lainanmyöntäjät todellisuudessa tietävät, onko hakija mahdollisesti velkaa myös muualle. Kaikki lainat, jotka ylittävät esimerkiksi 10 000 € rajan tulisi kirjata luottorekisteriin, jonka lukemiseen annettaisiin lupa samalla kun haetaan lainaa, joka ylittäisi tuon summan. Luottorekisteriin kirjattaisiin kaikki lainat, jotka ylittävät määritetyn summan, niin kulutusluotot kuin asunto- tai autolainat. Näin ollen vähintäänkin isot lainat olisi mahdollista tarkistaa. Näin lainanantaja tietäisi varmemmin hakijan todellisen lainanmäärän, eikä luottoriski olisi niin iso. Isomman luottoriskin kun viimekädessä maksaa muut lainan maksajat koroissa. Luottorekisteri myös luo turvaa kansalaisille, jolloin lainojen summat olisivat lähempänä todellista maksukykyä.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikko Merelä esittää, että

Suomessa pidetään kirjaa vain negatiivisesta luottorekisteristä, eli mikäli tulee luottohäiriö merkintä. Moni joutuu ulosottoon todella isojen maksutaakkojen takia, sen takia, kun he pystyvät monesta paikasta hakemaan isot lainat. Ilman että lainan myöntäjät todellisuudessa tietävät onko hakija mahdollisesti velkaa myös muualle. Kaikki lainat, jotka ylittävät esimerkiksi 10 000 € rajan tulisi kirjata luottorekisteriin, jonka lukemiseen annettaisiin lupa samalla kun haetaan lainaa, joka ylittäisi tuon summan. Luottorekisteriin kirjattaisiin kaikki lainat, jotka ylittävät määritetyn summan, niin kulutusluotot kuin asunto tai autolainat. Näin ollen vähintäänkin isot lainat olisi mahdollista tarkistaa. Näin lainanantaja tietäisi varmemmin hakijan todellisen lainanmäärän, eikä luottoriski olisi niin iso. Isomman luottoriskin kun viimekädessä maksaa muut lainan maksajat koroissa. Luottorekisteri myös luo turvaa kansalaisille, jolloin lainojen summat olisivat lähempänä todellista maksukykyä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 168


Kommentoi

Tietosuoja