Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. On selvitettävä, miten voitaisiin lakiteitse turvata kotivakuutuksen saaminen myös maksuhäiriömerkintäisille.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. On selvitettävä, miten voitaisiin lakiteitse turvata kotivakuutuksen saaminen myös maksuhäiriömerkintäisille.

Tällä hetkellä kotivakuutuksen myöntämisessä maksuhäiriömerkintäiselle käytetään harkintaa. Merkintä ei saa olla automaattinen hylkäysperuste. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin kieltäytyä myöntämästä kotivakuutusta, jos merkinnän perusteella voidaan arvioida asiakkaan tulevan jatkossa laiminlyömään vakuutusmaksun. Vakuutusyhtiön on tässä tilanteessa ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti hylkäysperuste.

Jokaisella on oikeus asuntoon. Vuokra-asuntojen kohdalla niiden saamisen ehtona on usein laaja kotivakuutus. Se antaa suojaa sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. Kotivakuutus on myös tärkeä asumismuodosta riippumatta asunnon ja siellä olevan omaisuuden turvaamiseksi.

Puoluehallitus katsoo, että kotivakuutuksen saaminen on turvattava lakiteitse myös henkilöille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä. Sopivin ratkaisu toteutukseen on selvitettävä.

117 Kotivakuutus lakisääteiseksi vakuutukseksi

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikko Merelä

Tällä hetkellä luottohäiriömerkinnällinen henkilö ei saa kaikista vakuutusyhtiöistä kotivakuutusta. Kotivakuutus on kuitenkin vuokra-asunnon tärkein ehto, ilman sitä ei asuntoa saa. Kuten auton liikennevakuutus myönnetään myös luottohäiriömerkinnän saaneille, pitäisi kotivakuutusta koskea samat mahdollisuudet. Liikennevakuutuksen kohdalla luottohäiriömerkinnän omaava henkilö vain maksaa vakuutuksen etupainotteisesti, sama käytäntö pitäisi olla mahdollista kotivakuutuksessa. Eikä vakuutusyhtiö voisi kieltäytyä kotivakuutuksen antamisesta vedoten luottohäiriöön, vaan maksu vaan suoritettaisiin etupainotteisesti.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikko Merelä esittää, että

Tällä hetkellä luottohäiriömerkinnällinen henkilö ei saa kaikista vakuutusyhtiöistä kotivakuutusta. Kotivakuutus on kuitenkin vuokra-asunnon tärkein ehto, ilman sitä ei asuntoa saa. Kuten auton liikenne vakuutus myönnetään myös luottohäiriö merkinnän saaneille, pitäisi kotivakuutusta koskea samat mahdollisuudet. Liikennevakuutuksen kohdalla luottohäiriö merkinnän omaava henkilö vain maksaa vakuutuksen etupainotteisesti, sama käytäntö pitäisi olla mahdollista kotivakuutuksessa. Eikä vakuutusyhtiö voisi kieltäytyä kotivakuutuksen antamisesta vedoten luottohäiriöön, vaan maksu vaan suoritettaisiin etupainotteisesti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 167


Kommentoi

Tietosuoja