Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin. Puolueen tulee jatkossakin muistaa yhdenvertaisuus ja saavutettavuus digitaalisiin palveluihin liittyvässä lainsäädännössä. Digiesteettömyyden lisääminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeä vaatimus.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin. Puolueen tulee jatkossakin muistaa yhdenvertaisuus ja saavutettavuus digitaalisiin palveluihin liittyvässä lainsäädännössä. Digiesteettömyyden lisääminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeä vaatimus.

Nopeassa digitalisaatiomurroksessa arvonluonnin ja yritystoiminnan uudistuminen, yhdessä tekeminen ja osallisuuden varmistaminen yhteiskunnassa kaikille ovat avaimia onnistumiseen ja hyvinvointiin. Arjen digitaidot, saavutettavuus, esteettömyys ja saavutettavat, selkokieliset palvelut muun muassa molemmilla kansalliskielillä niin kansalaisille kuin yrityksillekin ovat tärkeä digitalisoituvan yhteiskunnan perusta.

Eduskunta on tammikuussa 2023 hyväksynyt Hallituksen esityksen eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Uudessa laissa säädetään esteettömyysvaatimuksista, joita tulee noudattaa, kun talouden toimija saattaa markkinoille lain soveltamisalaan kuuluvan tuotteen.  Uusien digipalvelulain soveltamisalaan tulevien palvelujen pitää olla saavutettavuusvaatimusten ja palvelukohtaisten lisävaatimusten mukaisia siirtymäajan jälkeen eli 28.6.2025 lähtien.

116 Digitaalisten palveluiden käytön neuvonta

Antskogin Työväenyhdistys ry:n jäsen Taina Lackman

Monen viranomaisen asiointi on siirretty tapahtumaan vain ja ainoastaan digitaalisesti. Usein sivut ja järjestelmät ovat niin vaikeita ja hankalia, että käyttäjä tarvitsisi neuvoa ja opastusta niiden käytössä. Sivuilla saattaa olla tai ei ole lainkaan ohjeita, mutta ohjeet on kirjoitettu hankalasti ja monimutkaisesti tai ne ovat kohtuuttoman pitkät.

Sivuilla ja digitaalisissa palveluissa ei useinkaan ole mitään yhteystietoja, mihin olla yhteydessä ja tämä on suuri puute. Viranomaisia tulisi velvoittaa varmistumaan siitä, että kaikki saisivat asiansa hoidettua ilman, että joutuu antamaan toimeksiannon esim. lakimiehelle, tmv. Viranomaisasioinnin saavutettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen tulisi panostaa nykyistä huomattavasti enemmän ja tämän asian varmistamiseksi tulisi sivuilla myös aina olla palautekanava, mitä kautta asiakas voisi antaa palautetta palvelun toimivuudesta ja saada vastauksen asiaansa.

Digitaalisia palveluita ei saisi pitää ainoana palvelukanavana edes sellaisissa tapauksissa, että asioijana on y-tunnuksellinen toimija. Usein pienissäkin yhteisöissä ja yrityksissä on tarve sujuvaan ja omatoimiseen viranomaisasiointiin, eikä kaikissa pienissä yhteisöissä ole IT-osaajia eikä lakimiehiä palveluksessaan. Näin on tilanne esim. summaaristen haastehakemusten jättämisessä, asiointi on mahdollista ainoastaan erittäin vaikeaselkoisen digitaalisen kanavan kautta. Tämä johtaa usein tilanteeseen, että hakemusta joudutaan useaan kertaan täydentämään ja neuvontapalveluita ei ole lainkaan saatavilla. Asia vaatii lakimuutoksen!

Antskogin Työväenyhdistys ry:n jäsen Taina Lackman esittää, että

jokaista viranomaista, joka tarjoaa palveluitaan digitaalisesti, velvoitetaan järjestämään palveluiden käytön neuvontaa puhelimitse joka päivä, virka-aikaan tai muutoin riittävästi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 166


Kommentoi

Tietosuoja