Puoluekokous katsoo, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin, mutta kannustaa kaikkia puolueen toimijoita eri tasoilla etsimään mahdollisimman laajalti synergioita eri toiminnan tasojen kesken ja asettamaan työlle mitattavia tavoitteita.

Puoluekokous katsoo, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin, mutta kannustaa kaikkia puolueen toimijoita eri tasoilla etsimään mahdollisimman laajalti synergioita eri toiminnan tasojen kesken ja asettamaan työlle mitattavia tavoitteita.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 207-208

Aloitteissa halutaan palkata lisää työntekijöitä alueille, siten että työntekijät ovat puoluetoimiston alaisuudessa. Lisäksi aloitteissa halutaan asettaa alueiden työntekijöille järjestämiseen ja jäsenhankintaan liittyvät tulostavoitteet.

Aloitteet kiinnittävät huomiota tärkeään asiaan – puolueen alueellisen ja paikallisen tason voimavaroihin henkilöstön muodossa sekä puoluetyön tavoitteellisuuteen. Piirien toiminnanjohtajien ja piirien muun henkilöstön siirtämistä puolueen palkkalistoille on nostettu aika ajoin esiin. Toistaiseksi piirit ovat kuitenkin toivoneet säilyttävän itsenäisen aseman. Piirien toiminnanjohtajien esimiehinä toimivat piirihallitukset, jotka myös asettavat tavoitteet piireissä tehtävälle työlle.

Jäsenhankinnalle puoluehallitus on asettanut piirikohtaiset tavoitteet vuosille 2020-2021 ja piirejä palkitaan tavoitteen saavuttamisesta.

Puolueen ja piirijärjestöjen taloudellinen tilanne on, vaalivoitosta huolimatta, edelleen niukka. Taloudelliset resurssit eivät nykymuodossaan valitettavasti mahdollista merkittäviä lisärekrytointeja puoluetoimistolle tai piirituen nostamista nykyisestä 17.1 % osuudesta puoluetuesta, kun laki velvoittaa 5 prosentin osuuteen.

Eräs vaihtoehto alueellisen työntekijämäärän lisäämiseen voisi kuitenkin löytyä aiempaa tehokkaammasta alueellisesta yhteistyöstä rahoituksen suhteen. Monilla alueilla toimii vauraita puolueosastoja, joilla voi olla merkittävää omaisuutta ja omia työntekijöitä. Näiden henkilöiden työpanoksen sekä muiden resurssien tuominen entistä suoremmin yhteiseen puoluetyöhön voisi lisätä merkittävästi mahdollisuuksia laajempien työyhteisöjen syntymiseen. Näistä asioista päätäntävalta on kuitenkin yhdistyksillä ja yhteisöillä itsellään eikä puolueella ole niitä koskevaa toimivaltaa.

207 Toiminta-alueille lisää työntekijöitä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee palkata toiminta-alueilleen lisää työntekijöitä alueen jäsenmäärän mukaan porrastettuna, kuitenkin vähintään kaksi. Yksi työntekijä ei pysty toimimaan puolueen ja kentän eduksi. Työntekijöiden tulee olla työsuhteessa suoraan puolueeseen, ei piirijärjestöön.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 388

208 Toiminta-alueille asetettavat tavoitteet

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee asettaa toiminta-alueiden työntekijöille selkeät ja seurattavat järjestämis- ja jäsenhankintatavoitteet. Alueen työntekijöiden tulee huolehtia uusien toimijoiden ja hallitusten perehdyttämisestä, näkyä alueella muutenkin kuin valtakunnallisissa tapahtumissa, avustaa ja tukea puolueosastojen toimintaa ja kiertää ja liikkua toiminta-alueillaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 388

  • Hyvinvointialuevaaleja valmistellaan ja puolueiden välisissä neuvotteluissa yritetään löytää ratkaisu hyvinvointialuekohtaisesta ryhmärahasta, jolla voitaisiin lisätä alueilla toimivien työntekijöiden määrää.


Kommentoi

Tietosuoja