Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa halutaan, että puolue järjestää vaalitempaukset niin, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Aloitteessa nostetaan esiin työssäkäyvien ihmisten tavoittamisen haasteet, ja lisäksi kehotetaan vaikuttavuuteen esimerkiksi kartoittamalla potentiaaliset alueet.

Puoluehallitus toteaa, että puolue tarjosi eduskuntavaaleissa ehdokkaiden käyttöön karttapalvelua, joka auttoi ehdokkaita tunnistamaan oman maantieteellisen potentiaalin, ja kannusti ehdokkaita kampanjoimaan muualla kuin kuntien keskustoissa. Lisäksi SDP:n vaalityö viimeisimmissä vaaleissa on perustunut äänestäjän laadukkaaseen kohtaamiseen. SDP:n aktiiveja sekä ehdokkaita on koulutettu panostamaan kampanjatyön laatuun.

Edelleen puoluehallitus toteaa, että enemmistön puolueen tilaisuuksista järjestää puolueen vapaaehtoiset aktiivit, jotka järjestävät tilaisuuksia heille parhaiten sopivina ajankohtina. He osaavat myös arvioida, milloin tapahtumat on järkevä järjestää. SDP:n aktiivit sekä kannattajat tulevat erilaisista elämäntilanteista ja ammateista, siksi on tärkeää, että puolueella on monipuolista tapahtumatarjontaa erilaisille kohderyhmille.

209 Sosialidemokraattisen puolueen tulee paremmin lähestyä ihmistä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee järjestää tapahtumat ja tempaukset niin, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua. Vaalitempaukset keskellä päivää torilla ei tavoita työssäkäyviä, eikä uusia potentiaalisia jäseniä. Puolueen tulee jalkautua ja näkyä ihmisten jokapäiväisessä arjessa, esimerkiksi kartoittamalla potentiaaliset alueet, keskustelemalla ihmisten kanssa ja julkaisemalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ajankohtaisiin tilanteisiin reagoiden.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 389


Kommentoi

Tietosuoja