Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen nostaa SDP:n näkyvyyttä feministisenä puolueena.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen nostaa SDP:n näkyvyyttä feministisenä puolueena.

Aloitteessa esitetään, että SDP profiloituu feministisenä puolueena tulkiten feminismin käsitettä niin, että se ei pidä sisällään ainoastaan naisten aseman parantamista. Aloitteessa esitetään, että Sosialidemokraattisiin naisyhdistyksiin ei saa liittää automaattisesti naissukupuolta edustavia jäseniä.

Puoluehallitus toteaa, että sosialidemokratia on humanistinen, feministinen, antirasistinen ja vähemmistöjen oikeuksia puolustava liike, jonka politiikassa ja toiminnassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. SDP määrittelee feminismin pyrkimyksenä kaikkien ihmisten tasa-arvoon – sosialidemokraattisen politiikan tavoitteena ei ole vain epätasa-arvoisuuden kitkeminen, vaan myös epätasa-arvoon johtavien syiden poistaminen.

Edelleen puoluehallitus toteaa, että naissukupuolta edustavia jäseniä ei automaattisesti liitetä naisliiton jäseniksi, vaan SDP:n jäseneksi liittymislomakkeessa liittyvä jäsen saa valita, mikäli hän haluaa puolueen lisäksi liittyä naisliiton, nuorisoliiton ja/tai opiskelijaliiton jäseneksi.

210 Feministinen puolue

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee olla ja profiloitua feministiseksi puolueeksi, sanan todellisessa merkityksessä. Feminismi ei tarkoita pelkästään naisten aseman nostamista, vaan tasa-arvoa yli sukupuoliajattelun. Sosialidemokraattinen naistenyhdistys ja siihen automaattisesti naissukupuolisten jäsenten liittäminen kasvattaa sukupuolieroja eikä edesauta feminismiä. Puolueen tulee toiminnallaan järjestää teema- ja ajankohtaisseminaareja aiheista kiinnostuneille, ei jakaa jäsenistöään sukupuolitetuilla rooleilla eri tapahtumiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 390


Kommentoi

Tietosuoja