Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puolueen tulee asettaa toiminnalleen pitkäjänteisiä, selkeitä ja konkreettisia tavoitteita, joiden toteutumista tulee seurata.

Puoluehallitus toteaa, että konkreettisia tavoitteita sekä tavoitteita seuraavia mittareita on asetettu puolueen toiminnan eri tasoille, niin piirien rahoitukselle, jäsenhankinnalle, ministereiden kiertämiselle puolueen tilaisuuksissa kuin vaaleissa ja hallitusneuvotteluissakin. Tavoitteiden toteutumista on seurattu, ja niistä on raportoitu piireille ja puoluevaltuustolle.

211 Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnan muuttaminen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee asettaa toiminnalleen pitkäjänteisiä, selkeitä ja konkreettisia tavoitteita. Tavoitteita ja niiden toteutumista tulee seurata ja käydä säännöllisesti läpi, jotta voidaan oppia paremmiksi. Tuloksien hautaaminen ja epäonnistumisen piilottaminen on vain haitaksi. Sisäinen keskusteluyhteys jäsenistön ja hallintoelinten kesken pitää olla toimivaa ja läpinäkyvää. Puolue ei voi keskittyä vain vaalihuippuihin vaan toiminnan pitää olla jatkuvaa ja ympärivuotista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 391


Kommentoi

Tietosuoja