Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puolueen tulee reagoida nopeasti uutisiin ja puolueen edustajien tulee pitää puolueen kantoja esillä julkisuudessa.

Puoluehallitus pitää aloitteessa kuvattua toimintatapaa tärkeänä ja oikeana, ja toteaa että poliittisen ohjelman valmistelussa on pyritty selkeiden kantojen ottamiseen.

212 Puolueen tulee reagoida nopeammin muuttuvassa maailmassa

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee kyetä reagoimaan nopeasti ja asiantuntevasti nykyisessä salamamediassa. Puolueen edustajien tulee uskaltaa ja kyetä sanomaan ääneen puolueohjelmaan kirjattuja kantoja julkisuuteen, kun ajankohtainen asia nousee esille. Puolueohjelman kirjaukset pitää olla tarpeeksi selkeitä ja ymmärrettäviä kaikkien tulkittaviksi. Populistinen huutelu voitetaan asiantuntevilla ja nopeilla reagoinneilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 392


Kommentoi

Tietosuoja