Puoluekokous yhtyy aloitteeseen niiltä osin, kun se koskee poliittisen järjestämisen periaatteen toteuttamisesta puoluetyössä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen niiltä osin, kun se koskee poliittisen järjestämisen periaatteen toteuttamisesta puoluetyössä.

Aloitteessa esitetään, puolueen tulee ottaa käyttöön poliittinen järjestäminen ja muodostaa järjestämisyksikkö.

Puoluetoimiston järjestötyötä tekevät työntekijät muodostavat järjestöosaston, johon kuuluu jäsenpalvelut, kuntatyö sekä perinteinen että digitaalinen järjestötyön kehittäminen sekä jäsenhankinta. Puolueen työntekijät piireissä ovat jatkuvasti yhteydessä alueensa vapaaehtoisiin, järjestävät näille koulutusta ja kannustavat omin toimin jäsenhankintaan.  Jäsenhankinta on asetettu puoleen järjestötoiminnan painopisteeksi vuosina 2020-2021.

213 Poliittinen järjestäminen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee aloittaa poliittinen järjestäminen. Puolueen tulee muodostaa järjestämisyksikkö ja kartoittaa ja kontaktoida puolueen jo nykyisiä jäseniä, että hankkia uusia jäseniä. Järjestämisellä vahvistetaan puolueorganisaatiota ja saadaan toiminnalle vahva ja toimiva äänestäjäkunta. Järjestämistyöllä puolueen vahvistuminen takaa jatkuvuuden.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 393


Kommentoi

Tietosuoja