Puoluekokous yhtyy aloitteen ehdotukseen, että puolue yhdessä piirien ja puolueosastojen kanssa rakentaa vision siitä, miltä paikallistoiminnan tulisi tulevaisuudessa näyttää.

Puoluekokous yhtyy aloitteen ehdotukseen, että puolue yhdessä piirien ja puolueosastojen kanssa rakentaa vision siitä, miltä paikallistoiminnan tulisi tulevaisuudessa näyttää.

Aloitteessa esitetään, että puolue yhdessä piirien kanssa rakentaa järjestötoiminnan vision, jonka avulla paikallistoimintaa voidaan uudistaa.

SDP on 2000-luvulla uudistanut järjestötoimintaa järjestötyöryhmien esittämin toimenpitein sekä linjapaperein. Hämeenlinnan puoluekokouksessa vuonna 2008 hyväksyttiin SDP uudistuu -asiakirja ja vuonna 2009 puolue käynnisti osastotoiminnan kehittämishankkeen 100 puolueosaston kanssa. Seinäjoen puoluekokouksessa vuonna 2014 hyväksyttiin SDP:n järjestöuudistusasiakirja, jonka jälkeen puoluehallituksen asettama järjestöuudistustyöryhmä aloitti työskentelyn.

Lahden puoluekokouksen 2017 jälkeen on otettu käyttöön useita uusia toimenpiteitä järjestötoiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2017 käynnistettiin vuosittaiset jäsentutkimukset, joissa kartoitetaan jäsenten osallistumistoiveita. Tulokset annetaan puolueosastojen sekä piirien käyttöön, jossa ne ohjaavat järjestöllistä kehitystoimintaa.  Kesällä 2018 aloitettiin SDP:n Kansalaispaneelin käyttö. Kansalaispaneelissa puolueen jäsen, tai kuka tahansa puolueesta kiinnostunut, pääsee vuorovaikutukseen puolueen kanssa vastaamalla säännöllisiin kysymyksiin. Puolueosaston vuosiopas lanseerattiin tammikuussa 2020 ja Tampereen puoluekokoukselle esitellään paikallistoiminnan kehittämiseen tarkoitettu Oma SDP -opas. Jäsenten keski-iän laskemiseksi on käynnistetty yhdessä Nuorisoliiton kanssa yhteinen jäsenhankintakampanja, jonka lisäksi puolueessa on kevään 2020 aikana otettu käyttöön jäsenhankinnan kannusteet, jäsenhankintaa tekeville henkilöille sekä piirijärjestöille palkkiojärjestelmä puoluehallituksen asettamaan jäsenhankintatavoitteeseen pääsemisestä. Tampereen puoluekokoukselle puoluehallitus esittää uutta jäsenyyden muotoa, piirin henkilöjäsenyyttä, madaltamaan kynnystä liittyä puolueen jäseneksi.

Puoluehallitus katsoo, että valtakunnan- ja paikallistason jaettu järjestövisio auttaa järjestötyön edelleen kehittämisessä.

194 Paikallistoiminta on puoluetoiminnan kivijalka

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

 

Ihmisiä lähellä tapahtuva poliittinen toiminta on koko puoluetoiminnan kivijalka. Valtakunnan politiikka toki puhuttaa, mutta ymmärrys ja toiminta syntyy siellä, missä ihmiset ovat ja toimivat. Nykypäivän kiireiset ihmiset haluavat osallistua lähellä ja helposti.

Se, miten puolue menestyy jatkossa, on pitkälti kiinni siitä, miten paikallista toimintaa saadaan vahvistettua. Puolueosastojen toimintaedellytyksiä ja osaamistasoa tulee vahvistaa ja tarjota resursseja toiminnan uudistamiseen ja näkyvyyden vahvistamiseen.

Piirit ovat paikallisten toimijoiden tukena, mutta piirienkin resurssit on vedetty kuluneina vuosina niin tiukoille, ettei mahdollisuuksia paikallistoiminnan tukemiseen ole riittävästi.

Järjestötoiminnan haasteet: aktiivitoimijoiden ikääntyminen ja väheneminen, vastuun keskittyminen harvoille ja toiminnan laadukkuuden vaatimukset näkyvät ensimmäisenä paikallistasolla. Mikäli puoluetoimintaa halutaan viedä aktiivisena ja merkityksellisyyttä tuovana myös tulevalle vuosikymmenelle tulee yhdessä hakea ratkaisuja ja työkaluja paikallistoiminnan tukemiseksi.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää,

että puolue yhdessä piirien ja puolueosastojen kanssa rakentaa vision siitä, miltä paikallistoiminnan tulisi tulevaisuudessa näyttää, miten merkitykselliseen paikallistoimintaan päästään ja miten sitä tehokkaimmin tuetaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 370

  • Osastokartoitus toteutettiin keväällä 2022. Aktiivisen paikallistoiminnan visio hyväksyttiin puoluehallituksessa lokakuussa 2022. Vision toteuttaminen on aloitettu.


Kommentoi

Tietosuoja