Puoluekokous yhtyy aloitteen ehdotukseen, että puolueen toimijat ja työntekijät saavat selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan. Toimintaohjeiden lisäksi tietoisuutta lisätään koulutusten avulla ja puolueelle nimetään yhdyshenkilö/henkilöt, jotka toimivat tukena verkkoväkivaltaa kokeneille SDP:n toimijoille.

Puoluekokous yhtyy aloitteen ehdotukseen, että puolueen toimijat ja työntekijät saavat selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan. Toimintaohjeiden lisäksi tietoisuutta lisätään koulutusten avulla ja puolueelle nimetään yhdyshenkilö/henkilöt, jotka toimivat tukena verkkoväkivaltaa kokeneille SDP:n toimijoille.

Aloitteessa nostetaan esiin valitettava ja yleistynyt verkkoväkivallan ongelma. Aloitteessa esitetään, että puolueen työntekijöiden osaamista verkkoväkivallan kohtaamisessa ja verkkoväkivaltaa kokeneiden puolueen jäsenten tukemisessa vahvistetaan.

 Verkkoväkivalta on viime vuosina lisääntynyt ja erityisesti vaalien aikaan SDP:n jäseniä on joutunut muun muassa maalittamisen kohteeksi. Puoluetoimiston henkilökuntaa on koulutettu verkkoväkivaltaa kohtaavien henkilöiden auttamiseksi ja puolueen järjestötyöntekijöillä sekä viestinnällä on yhteys relevantteihin viranomaisiin vakavien nettiväkivallan tilanteiden varalta. SDP:n järjestöpäivillä maaliskuussa järjestettiin kaksi aihepiiriä käsittelevää työpajaa, joilla haluttiin vahvistaa jäsenten kykyä kohdata kielteinen verkkoväkivallan ilmiö oikealla tavalla. Ilmiö onkin SDP:n toiminnassa otettu huomioon, mutta yhä suurempi varautuminen on tarpeen.

195 Puolueelle ja puolueen toimijoille on laadittava selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan

Sosialidemokraattiset Naiset

 

Digitalisaation myötä myös poliittista keskustelua käydään enemmän Internetin keskustelupalstoilla. Vihapuhe ja verkossa tapahtuva väkivalta ovat todellisuutta politiikassa toimiville päättäjille ja järjestötoimijoille. On selvää, että vihapuheelle on nollatoleranssi. Järjestäytynyt maalittaminen, trollaus ja muiden verkossa tapahtuvien väärinkäytösten tarkoituksena on yksinomaan hiljentää politiikassa toimivia ihmisiä. Lisäksi on todettu, että politiikassa toimivilla naisilla on 27 kertainen riski joutua verkkoväkivallan kohteeksi (lähde European Women´s Lobby). Suurempi riski on myös monikulttuurisista taustoista tulevilla ihmisillä. Poliittinen osallistuminen ei saa estyä vihapuheen vuoksi.

Edellä mainituista syistä emme voi jäädä toimettomiksi väärinkäytösten tapahtuessa.

Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin, jotta puolueen toimijat ja työntekijät saavat selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan. Toimintaohjeiden lisäksi tietoisuutta lisätään koulutusten avulla ja puolueelle nimetään yhdyshenkilö/henkilöt, jotka toimivat tukena verkkoväkivaltaa kokeneille toimijoille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 371

  • Kunta- ja aluevaaliehdokkaille jaettiin oikeusministeriön ohjeistus ja puolueella oli nimetyt häirintäyhdyshenkilöt, joihin ehdokkaat pystyivät olemaan yhteydessä verkkohäirintätapauksissa.


Kommentoi

Tietosuoja