Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen, ja toteaa SDP:n toimivan kaikissa tilanteissa syrjintää vastaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen, ja toteaa SDP:n toimivan kaikissa tilanteissa syrjintää vastaan.

Aloitteessa mainitun mukaisesti SDP on hyväksynyt itselleen yhdenvertaisuusohjelman ja syrjimättömän tilan ohjesäännöt. Aloitteen hengen mukaisesti on myös tärkeää, että toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita jalkautetaan paikalliselle tasolle. Yleisellä järjestökulttuurilla on tässä ratkaiseva merkitys.

Puolueen valtakunnallisissa tapahtumissa on aina nimetyt häirintäyhdyshenkilöt ja järjestökirjeessä on neuvottu kaikkia puolueen toimijoita nimeämään kaikissa paikallistapahtumissa häirintäyhdyshenkilöt. Puolueen työntekijöille on järjestetty yhdenvertaisuuskoulutusta ja SDP:n järjestöpäivillä on toteutettu yhdenvertaisuuskysely. Valtakunnallisen yhdenvertaisuuskoulutuksen tukemiseksi puolue on tilannut TSL:ta yhdenvertaisuus-videosarjan.

196 Yhdenvertaisuusohjelman ja syrjimättömän tilan sääntöjen jalkauttaminen

Sosialidemokraattiset Naiset

 

Kuluneen puoluekokouskauden aikana SDP on julkaissut yhdenvertaisuusohjelman sekä syrjimättömän tilan ohjesäännöt puolueen tapahtumiin. Tämän lisäksi puolue on aloittanut myös häirintäyhdyshenkilöiden koulutukset. Vaikka yhdenvertaisuustyö on edistynyt, eivät kaikki yhdenvertaisuutta edistävät toimet ole jalkautuneet kaikkiin yhdistyksiin käytännöiksi.

Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin, jotta kaikissa puolueen piireissä ja osastoissa järjestetään yhdenvertaisuuskoulutuksia ja otetaan syrjimättömän tilan ohjesäännöt ja häirintäyhdyshenkilöt käyttöön.

Puolueen jokaisessa tapahtumassa on mainittava sekä suullisesti, että kirjallisesti tapahtuman noudattavan syrjimättömän tilan sääntöjä. Näin on käytäntönä muissakin järjestöissä.

Yhdenvertaisuustyöstä on käytävä keskustelua järjestöissä ja yhdenvertaisuusohjelman on muututtava käytännöksi. Tämä koskee kaikkia puolueorganisaatioita ja yhdistyksiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 373


Kommentoi

Tietosuoja