Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa kehotetaan SDP:tä toimimaan yhteiskunnan eriarvoistumisen torjumiseksi.

Puoluehallitus pitää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämistä kaikilla yhteiskunnan alueilla tärkeänä tehtävänä. Se on osa puolueen ydinarvoja ja toiminut työväenliikkeen kantavana ajatuksena sen perustamisesta saakka.

66 Köyhyyden vähentämistä koskevan EU-sopimuksen noudattaminen

Kuusankosken Sosialidemokraatit ry

Hyvinvointivaltio Suomessa köyhyyden vähentämisessä tulee noudattaa EU-lainsäädäntöä. Emme voi työväenpuolueena hyväksyä porvareiden halua köyhyyden ja vähävaraisuuden lisäämiseen, vaan meidän tulee saada köyhyys laskuun 2020 mennessä suositusten mukaisesti. Suomen on määrä saada köyhyys laskemaan 100 000:lla  700 000:stä tulevan kolmen vuoden aikana.

Maan hallituksen toimet työttömyys- ja sosiaaliturvan heikennyksiin vain lisäävät köyhien määrää jo kuluvana vuonna kymmenillä tuhansilla.

Erityisen huolissamme olemme yksinhuoltajien lapsiperheiden pärjäämisestä.

Kuusankosken Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP:n on kaikessa toiminnassaan toimittava yhteiskunnan eriarvoistumisen torjumiseksi. Köyhyyden poistaminen hyvinvointivartio Suomessa olkoon puolueen keskeisiä tavoitteita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 130


Kommentoi

Tietosuoja