Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen palkansaajien ostovoiman parantamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen osalta, mutta ei sitoudu kilpailukykysopimuksessa sovittujen työeläkemaksujen- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuuksien palauttamiseen sopimusta edeltävälle tasolle.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen palkansaajien ostovoiman parantamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen osalta, mutta ei sitoudu kilpailukykysopimuksessa sovittujen työeläkemaksujen- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuuksien palauttamiseen sopimusta edeltävälle tasolle.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen henkeen palkansaajien ostovoiman parantamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen osalta.

Puoluehallitus kuitenkin huomauttaa, että aloitteessa esiin nostettu maksuosuuksien muutos on sovittu kolmikantaisesti osana laajempaa kokonaisuutta. Puoluehallitus korostaa, että kolmikannassa tehtyjä laajempia ratkaisuja tulee tarkastella kaikki osa-alueet huomioiden. Tämä koskee sekä kilpailukykysopimusta että muutakin kolmikantaista päätöksentekoa.

Puoluehallitus korostaa, että yhteiskunnassa tarvitaan enemmän panostuksia työllisyyteen ja kasvuun.

65 Kilpailukykysopimuksessa sovittujen työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuuksien palauttaminen

Järvenpään Työväenyhdistys ry

Työnantajien kustannuksia on alennettu useilla miljardeilla euroilla aikaisimpien hallitusten toimesta työllisyyden parantumisen nimissä. Kuitenkin jälkikäteen on voitu todeta, että asetetut tavoitteet työllisyyden osalta ole toteutuneet. Ainoastaan yritysten taseet ja voitot ovat kasvaneet ja osinkoja on maksettu ennätysmääriä, kun taas kansalaisten ostovoima on huventunut ja eri arvoisuus yhteiskunnassa on kasvanut entisestään. Työnantajilta siirtyvät maksut työntekijöille jatkavat tätä eriarvoisuuden kasvua uusilla miljardiluokan helpotuksilla. Perusteltua on, että punnitaan se, mikä työnantajien yhteiskuntavastuu on ja tästä johtuen, mikäli ei pystytä näyttämään, kuinka maksujen siirrot ovat vaikuttaneet työllisyyden parantumiseen, muutetaan maksuosuuksia palkansaajia hyödyttävällä tavalla.

Järvenpään Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n ollessa hallituksessa se käynnistää lain muuttamisen, jossa kilpailukykysopimuksessa sovittujen työeläkemaksujen- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuudet palautetaan sopimusta edeltävälle tasolle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 129


Kommentoi

Tietosuoja