Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen valmistella ohjelmia ja linjauksia ennakoiden ja hyvissä ajoin vaalityötä ja ehdokashankintaa varten. Puoluekokous toteaa, että pitkän aikavälin ohjelmatavoitteita tulee edelleen valmistella siten, että ne toimivat lyhyemmän aikavälin linjausten ja vaaliteemojen runkona. Tärkeätä ohjelmatyön ajoituksen lisäksi on huolehtia viestinnän keinoin mahdollisimman laajan kansalaisvaikuttavuuden saavuttamisesta.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen valmistella ohjelmia ja linjauksia ennakoiden ja hyvissä ajoin vaalityötä ja ehdokashankintaa varten. Puoluekokous toteaa, että pitkän aikavälin ohjelmatavoitteita tulee edelleen valmistella siten, että ne toimivat lyhyemmän aikavälin linjausten ja vaaliteemojen runkona. Tärkeätä ohjelmatyön ajoituksen lisäksi on huolehtia viestinnän keinoin mahdollisimman laajan kansalaisvaikuttavuuden saavuttamisesta.

Aloitteessa esitetään, että puolueen vaaliteemojen ja ohjelmien valmistumiseen kiinnitetään jatkossa huomiota, että ne ovat käytettävissä hyvissä ajoin ennen muita puolueita ja ehdokashankintavaiheessa.

SDP:n ohjelmatyötä tehdään sekä pitkän aikavälin tavoitteiden linjaamiseksi että toimintaympäristössä tapahtuviin ajankohtaisiin ilmiöihin vastaamiseksi. SDP:n ohjelmatyön tavoitteena on määritellä, miten puolue haluaa uudistaa yhteiskuntaa yhdessä kansalaisten kanssa. Olemme uudistusliike, joka ohjelmatyön ja laaja-alaisen keskustelun kautta hakee ratkaisuja yhteiskunnan kehittämiseen.

SDP valmistelee ohjelmia ja kannanottoja puolueen jäsenten, puoluehallituksen tai asiantuntijatyöryhmien aloitteiden pohjalta. Päätökset työryhmien tekemän työn pohjalta tekevät puolueen viralliset toimielimet, eli puoluehallitus, puoluevaltuusto tai puoluekokous.

Puoluekokoukset päättävät ajankohtaisista ohjelmista. Puoluevaltuusto ja puoluehallitus voivat myös puoluekokousten välillä tehdä ohjelmallista työtä yhteiskuntapolitiikan eri alueista. Vaaliohjelmissa SDP määrittelee käytännön poliittiset tavoitteet kansalaisten arvioitaviksi ja hallitusvastuussa toteutettaviksi.

Ohjelmia ja linjauksia pyritään valmistelemaan ennakoivasti ja niistä tiedotetaan jäsenistöä puolueen nettisivuilla, sähköisissä uutiskirjeissä, järjestökirjeissä, sosiaalisen median avulla, webinaareissa sekä kansanedustajien ja puoluevaltuuston ja – hallituksen jäsenten avulla.

Ohjelmatyössä tavoitteena on toteuttaa sosialidemokraattiselle puolueelle tärkeää oikeudenmukaisuuden ja työn linjaa. Ajoituksen lisäksi ohjelmatyössä on tärkeää tuoda monipuolisesti esiin SDP:n yhteiskunnallisia tavoitteita erilaisissa elämäntilanteissa oleville kansalaisille. Tärkeää on huolehtia myös ohjelmatyön viestinnän monikanavaisuudesta.

Kuluneen puoluekokouskauden sekä vuoden 2014 alkupuoliskolla on valmisteltu alla olevat ohjelmat, linjaukset ja raportit, jotka ovat valmistuneet vastaamaan ajassa olevaa tarvetta ennakoiden.

 

2016

SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma (20.11.)

Kuntien elinkeino- ja omistajapoliittinen ohjelma (17.11.)

Kaikki mukaan – Sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti 2017 (8.11.)

SDP:n kuntavaalilinjaukset (29.9.)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. SDP:n lähtökohdat parlamentaariseen valmisteluun (19.8.)

SDP:n esityksiä pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseksi (16.8.)

SDP:n sinivalkoisen omistamisen ohjelma – kaikki ei ole kaupan (20.4.)

Turvaa ja vapautta muuttuvassa maailmassa. Keskusteluaineisto sosialidemokratian periaatteista (19.4.)

Työ muuttuu, sosiaaliturvankin on muututtava. Sosialidemokraattien lähtökohdat toimeentulojärjestelmän uudistamiselle ja mahdollisille kokeiluille (17.4.)

Ongelmista ratkaisuihin – SDP:n juurevan kotoutumisen ohjelma (16.4.)

SDP:n vammaispoliittinen ohjelma (17.3.)

Kättä päälle. Yhteisen vastuun Suomi ja hyvinvoiva ihminen. Ehdotuksia. (1.3.)

 

2015

Strategiset tavoitteet (10.12)

SDP:n vaihtoehtobudjetin yrittäjäpaketti (24.11.)

Silta yli synkän virran – Suomi työlinjalle. Sosialidemokraattinen vaihtoehtobudjetti (24.11.)

Sosialidemokraattien strateginen hallitusohjelma (31.3)

Suunta Suomelle – sosialidemokraattien kuuden kohdan talouslinja (19.3.)

Suunta Suomelle – uutta työtä vientivetoisella kasvulla. SDP:n talouspolitiikan linja (19.3.)

 

2014

Suunta Suomelle – Työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta. SDP:n vaaliohjelma (23.11.)

SDP:n perhepoliittinen tulevaisuusohjelma (hyväksytty puoluekokouksessa 2014)

Tasa-arvo, vapaus ja solidaarisuus – Tasa-arvo sosialidemokratian kulmakivenä (3/2014)
Työn ja oikeudenmukaisuuden linja energia- ja ilmastopolitiikassa. SDP:n energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. (1/2014)

207 Puolueen vaaliteemojen ja ohjelmien julkaisuajankohtaan kiinnitettävä huomiota

Järvenpään Työväenyhdistys ry

SDP on useasti leimattu julkisuudessa ns. EI-puolueeksi. Mikäli tästä leimasta halutaan eroon, tulee puolueen olla edellä kilpailijoitaan. Edellä oleminen tarkoittaa sitä, että puolueen ohjelmat, linjaukset ym. mitkä valmistetaan vaaleja ja niiden jälkeistä aikaa varten täytyy saada valmiiksi ja julkisuuteen ennen muita puoluetta. Hyvissä ajoin ennen muita puolueita antaa puolueelle etulyöntiaseman poliittiseen keskusteluun ja sen jälkeen ei tarvitse keskittyä muiden ohjelmien torjumiseen vaan voidaan keskittyä oman ohjelman edistämiseen saadun etumatkan turvin.  Puolueen linja ja sitä kautta teemat ovat myös tärkeitä mm. vaalien ehdokasasettelussa, jossa se kertoo, mitä asioita ajetaan ja mahdollisesti miten.

Järvenpään Työväenyhdistys ry esittää, että

Puolueen vaaliteemojen ja ohjelmien valmistumiseen kiinnitetään jatkossa huomiota, että ne ovat käytettävissä hyvissä ajoin ennen muita puolueita ja ehdokashankintavaiheessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 354

  • Heinäkuu 2020

    Vuoden 2017 Lahden puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluehallitus on uudistanut SDP:n ohjelmatyötä Suomi 2030 -brändin alla vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Ohjelmatyötä on tehty laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi. Tämän työn pohjalta syntyi myös SDP:n vaaliohjelma Tulevaisuuslinja, joka sai ehdokkailta ja tukijoukoilta paljolti kiitosta. Vaalivoiton myötä vaaliohjelman sisältö onnistuttiin saamaan hyvin kattavasti hallitusneuvotteluissa mukaan hallituksen ohjelmaan.


Kommentoi

Tietosuoja