Puoluekokous toteaa, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Puoluekokous toteaa, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloitteessa edellytetään, että osa valituksi tulleen luottamushenkilön luottamustoimimaksuista tulisi valitun henkilön puolueosastolle sen sijaan, että kaikki luottamusmiesmaksut menisivät kunnallisjärjestöille.

Kunnallisten luottamustoimien luottamustoimimaksu on mennyt kunnallisjärjestölle, jonka tehtävänä on organisoida kunnallisvaalikampanja ja tukea valtuustoryhmän sekä muiden luottamustoimen haltijoiden toimintaa.

Puoluehallitus ymmärtää, että osassa osastoja on taloudellisia vaikeuksia. Tilannetta on korjattu ohjaamalla varsinaisesta jäsenmaksusta 40 prosenttia asianomaisen yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksillä on näin mahdollisuus suoraan vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseensa hankkimalla uusia maksavia jäseniä. Kunnallisten luottamustoimimaksujen käyttämisestä päättävät kunnallisjärjestöt.

206 Osa luottamustoimiveroista puolueosastoille

Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys ry, Pukinmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry ja Oulunkylän Sosialidemokraatit ry

Puolueosastot asettavat jäseniään ehdokkaiksi eri vaaleihin. Valituksi tulleet luottamushenkilöt sitoutuvat maksamaan luottamustoimiveron puolueelle/kunnallisjärjestölle/piirille riippuen mikä luottamustoimi on kyseessä.

EU-edustajien toimivero menee puolueelle.

Eduskunta ja ylikunnallisten edustajien toimiverot menevät piireille.

Kuntaedustajien toimivero menee kunnallisjärjestöille.

Esitämme, että

osa valituksi tulleen luottamushenkilön luottamustoimiveroista tilitetään sille puolueosastolle, johon luottamushenkilö kuuluu. Tämä todennäköisesti lisäisi puolueosastojen aktiivisuutta asettaa ehdokkaita ja olla mukana myös omien ehdokkaiden vaalityössä. Se kannustaisi osastoja panostamaan vaalityöhön. Tämä auttaisi aktiivisia ja pieniä puolueosastoja tukemaan myös taloudellisesti ehdokkaitaan. Pienten puolueosastojen talous on hyvin pitkälle jyvitettävien jäsenmaksujen varassa, ja niistäkin pankkimaksut syövät pahimmillaan puolet.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 353


Kommentoi

Tietosuoja