Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Tässä kokouksessa aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloitteessa esitetään, että puolueen puheenjohtajan valinnassa otetaan käyttöön jäsenäänestys, ensin neuvoa-antavana ja myöhemmin sitovana.

Jäsenäänestysten käyttöönotto henkilövalinnoissa ja erityisesti puheenjohtajan kohdalla muuttaa puolueen toimintaa niin oleellisesti, että se koskee koko puolueen päätöksenteko- ja toimintatapakulttuuria. Näitä asioita käsitellään puoluekokouksessa käsiteltävässä järjestöuudistusasiakirjassa. Järjestöuudistusasiakirjan hyväksymisen jälkeen aloitetaan asiakirjan päätösten mukaiset sääntömuutosvalmistelut ja tämä asia tulee sitten käsiteltäväksi, jos järjestöuudistusasiakirjassa näin päätetään.

189 Puolueen puheenjohtajan valinnassa jäsenäänestys

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y:n aloite

Monissa Euroopan maissa on sosialidemokraattisten puolueiden keskuudessa kehitetty puolueen sisäisen demokratian menettelyjä. Näistä mainittakoon Saksan SPD:n jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta. Jäsenäänestyksen tulos näyttää olevan puoluetta sitova. Tanskassa on otettu neuvoa-antava jäsenäänestys käyttöön puheenjohtajan vaalissa.

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja valitaan puoluekokouksen toimesta. Myös muiden Suomen puolueiden puheenjohtajat valitaan edelleen puoluekokouksissa. SDP:n merkittävä historia ja SDP:n puheenjohtajan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa vaativat laajoja hartioita. On hyvä myös muistaa, että tasavallan presidentin vaalin ehdokkaat valitaan nykyään jäsenäänestyksellä.

SDP:n puheenjohtaja voitaisiin myös valita jäsenäänestyksellä. SDP:llä on Suomen puolueista ylivertainen kokemus jäsenäänestysten toteuttamisessa. Tämä antaa hyvän lähtökohdan todella demokraattiselle valinnalle. Kun menettelyn toimivuudesta ei ole vielä kokemuksia, jäsenäänestys voisi alkuvaiheessa olla neuvoa-antava. Myöhemmin voitaneen siirtyä sitovaan jäsenäänestykseen.

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y. esittää, että

puoluekokous päättää, että puolueen puheenjohtajan valinnassa otetaan käyttöön jäsenäänestys, ensin neuvoa-antavana ja myöhemmin sitovana.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 227


Kommentoi

Tietosuoja