Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Tässä kokouksessa aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloitteessa esitetään, että SDP rajoittaa puoluejohtokautensa siten, että puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri voivat toimia yhtenäisesti tehtävässään enimmillään kahdeksan (8) vuotta.

Nykysääntöjen mukaan puoluejohdon yhtenäiselle kaudelle ei ole asetettu rajoituksia. Tällaisia aikarajoituksia on suomessa asetettu mm. tasavallan presidentille ja Vihreän puolueen puheenjohtajalle. SDP:ssä yli kahdeksan vuotta toimineita puheenjohtajia ovat olleet Rafael Paasio (1963–1975), Kalevi Sorsa (1975–1987) ja Paavo Lipponen (1993–2005). Puoluesihteereistä yli 8 vuotta ovat toimineet K. H. Wiik (1926–1936), Väinö Leskinen (1946–1957) ja Kaarlo Pitsinki (1957–1966). Kovin yleinen yli kahdeksan vuoden puoluejohtoura ei ole.

Jos puoluejohdon valintaan asetetaan sääntöihin merkittyjä rajoituksia siihen, kenet saa valita ja ketä ei, muuttaa se puolueen toimintaa niin oleellisesti, että se koskee koko puolueen päätöksenteko- ja toimintatapakulttuuria. Näitä asioita käsitellään puoluekokouksessa käsiteltävässä järjestöuudistusasiakirjassa. Järjestöuudistusasiakirjan hyväksymisen jälkeen aloitetaan asiakirjan päätösten mukaiset sääntömuutosvalmistelut ja tämä asia tulee sitten käsiteltäväksi, jos järjestöuudistusasiakirjassa näin päätetään.

190 Puoluejohdon toimikaudet rajattava

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Sosialidemokraattinen liike on työväenliike, jossa korostuu yhteisöllisyys ja tasa-arvo. Puolueella on kokemusta menneistä vahvoista vaikuttajista, jotka ovat jättäneet kädenjälkensä suomalaiseen historiaan. Pitkät puoluejohtokaudet ajavat puoluetta kuitenkin pysähdystilaan ja korostavat jäsenistön sisäisiä ristiriitoja. Kaikenlaiset henkilöitymiset ovat muutenkin sosiaalisen ja parlamentaarisen joukkoliikkeen kannalta välteltäviä.

Puolueen päätösvallan jakaantumiseksi tasa-arvoisemmin vaikuttajien kesken, puoluejohtokaudet on rajattava maksimipituuksiltaan. Tämä nostaa uusia vahvoja vaikuttajia puolueen keskiöön ja raikastaa puolueen ilmettä ja tekemistä tasaisin väliajoin. Rytminvaihdosten ei tarvitse tapahtua vain niissä tapauksissa, kun puolue on kriisissä, vaan niissäkin tapauksissa, kun kannatus on hyvällä pohjalla ja vakaa.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry. esittää, että

SDP rajoittaa puoluejohtokautensa siten, että puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri voivat toimia yhtenäisesti tehtävässään enimmillään kahdeksan (8) vuotta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 228


Kommentoi

Tietosuoja