Puoluekokous viittaa järjestöuudistusasiakirjaan.

Tässä kokouksessa aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloitteessa esitetään, että SDP:ssä siirryttäisiin suoraan jäsenyyteen. Nykyään SDP:ssä liitytään puolueosastoon. Puolueosastot muodostavat kunnallis- ja piirijärjestöt sekä valitsevat puoluekokousedustajat. Osastot ja niistä muodostuneet kunnallisjärjestöt sekä piirijärjestöt muodostavat SDP:n. Aloitteessa jätetään auki se, miten suorassa jäsenyydessä muodostetaan puolueosastot, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt. Toisaalta aloitteessa painotetaan, että puoluejohdolla on puoluekokouskausi aikaa miettiä esityksen toteuttamisen yksityiskohtia ja varsinainen päätös suorajäsenyydestä tehtäisiin vasta seuraavassa puoluekokouksessa.

Suorajäsenyys muuttaa SDP:n järjestörakennetta, kiinteän liiton periaatetta ja toimintatapaa niin oleellisesti, että se muuttaa radikaalisti koko puolueen päätöksenteko- ja toimintatapakulttuuria. Näitä asioita käsitellään puoluekokouksessa käsiteltävässä järjestöuudistusasiakirjassa. Järjestöuudistusasiakirjan hyväksymisen jälkeen aloitetaan asiakirjan päätösten mukaiset sääntömuutosvalmistelut ja tämä asia tulee sitten käsiteltäväksi, jos järjestöuudistusasiakirjassa näin päätetään.

191 SDP:ssä siirryttävä suoraan jäsenyyteen

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

SDP:hen liitytään useista eri syistä ja erilaisin odotuksin. Kun yksi haluaa päästä osalliseksi poliittisesta päätöksenteosta ja asettua itse ehdolle julkisiin vaaleihin, hakee toinen innostavan ja kiinnostavan yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiriä, johon osallistua ja josta oppia.

Valitettavasti useat puolueeseen liittyneet jäsenet eivät nykyisin löydä itselleen sopivaa toimintaympäristöä SDP:n piiristä. Yksikin uusi, innokkaana puolueeseen liittynyt, mutta tämän jälkeen sen järjestökenttään hukkunut, pettynyt ja passivoitunut jäsen on liikaa.

Uudet jäsenet joko tuntevat osaston, johon haluavat liittyä, arpovat sen osastojen luettelosta tai kysyvät neuvoa asiaan esimerkiksi piiritoimistolta. Vaikka joitain piiritason toimia uusien jäsenten aktivoimiseksi tehdäänkin eri puolilla Suomea (esim. uusien illat), on pääasiallinen vastuu jäsenten kontaktoinnista puolueosastoilla. Monet puolueosastot eivät kuitenkaan hoida tätä tehtäväänsä kunnolla toiminnan hiivuttua tai muista syistä.

Puolueen rakennetta on uudistettava niin, että ongelmaan kyetään tehokkaasti vastaamaan. SDP:ssä on siirryttävä suoraan jäsenyyteen. Oikeus asettaa ehdokkaita ja tehdä aloitteita säilytetään ainoastaan puolueosastoilla, joiden jäseninä kukin voi halutessaan myös toimia. Tämä tekee niissä toimimisesta edelleen houkuttelevaa kaikille aktiivista toimintaa ja vaikuttamista jäsenyydeltään hakeville. Pelkän suoran jäsenyyden ollessa mahdollinen kasvattaa tämä myös osastojen kiinnostusta hyvään jäsenhuoltoon.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

SDP siirtyy suoraan jäsenyyteen. Tällä varmistetaan, että puoluetoiminta on entistä merkityksellisempää, ja että sitä kehitetään aidosti jäsenten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Oikeus asettaa ehdokkaita ja tehdä aloitteita säilytetään ainoastaan puolueosastoilla, joiden jäseninä kukin voi halutessaan toimia.

Puoluekokous velvoittaa puoluejohdon viemään uudistuksen läpi alkavan puoluekokouskauden aikana.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 229


Kommentoi

Tietosuoja