Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Vuosina 2015–2017 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet.

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi.

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet.

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa.

Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

192 Puoluehallituksen esitys puolueen jäsenmaksuiksi 2015-2017

Jäsenmaksujen määräytymisperuste

Puolueen sääntöjen 10 §:ssä säädetään jäsenmaksujen määräytymisperusteista. Säännöt ovat varsin joustavat ja antavat puoluekokoukselle ja puoluevaltuustolle mahdollisuuden tehdä hyvin joustavia päätöksiä jäsenmaksusta. Myös yhdistyksillä on monia omaan päätökseen liittyviä mahdollisuuksia tulla maksukyvyn perusteella jäsentä vastaan, jos jäsenmaksut osoittautuvat esteeksi jäsenyydelle.

Kuluvan vuoden 2014 jäsenmaksuista on voimassa puoluevaltuuston syyskokouksen 2013 päätös:

Jäsenmaksut 2014

luokka I:         Ei jäsenmaksua

luokka II:        Nuoret alle 25 vuotta 13 euroa
Sääntöjen mukaisin sosiaalisin perustein alennettu jäsenmaksu 26 euroa

luokka III:       57.00 €/vuosi

luokka IV:        Tukijäsenmaksu omalle puolueosastolle varsinaisen jäsenmaksun lisäksi 120 euroa vuodessa jäseneltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 600 euroa.

Kannatusjäsenmaksun alaraja on 20 euroa vuodessa.

Lisäksi puoluevaltuusto päätti, että jäsenmaksujen jako eri puolueorganisaatioiden kesken on seuraava: piirien osuus 60, puolueosastojen osuus 40 sekä puolueen osuus 0 prosenttia. Puolue pidättää 11 prosenttia jäsenrekisterin ylläpitokulujen kattamiseksi ennen jäsenmaksujen jakoa piireille ja osastoille.

Jäsenmaksujen kokonaiskertymät ja jäsenmaksua maksaneiden jäsenten määrät olivat päättyneellä puoluekokouskaudella seuraavat:

Vuosi

(31.12.)

Jäsen-maksuja
euroina

Jäseniä

Maksaneita

Vapaa- ja

maksuvapaat

jäsenet

Ääni-oikeutetut

Rästiläiset

2012

772 604

46 381

16 377

22 856

39 233

7 148

2013

751 616

44 507

15 158

22 894

38 062

6 445

Yhteensä

1 524 220

 

Jyväskylän puoluekokous 2005 päätti, että kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin puoluekokous päätti vastaavasta maksusta europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 230

  • Tammikuu 2017

    Toimittu puoluekokouksen ja puoluevaltuuston päätösten mukaisesti.


Kommentoi

Tietosuoja