Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Lainsäädäntömme kieltää syrjinnän varsin laajasti, mutta jatkuvasti tulee ilmi tapauksia, joissa työnantajat eivät kieltoja noudata. Työelämässä syrjintää kokeneen ihmisen kynnys lähteä vaatimaan oikeuksiaan oikeusteitse on liian korkea. Kun syrjintätapauksia ei viedä käräjille, ei myöskään synny oikeuskäytäntöä, joka tukisi lainmukaisten syrjinnänkieltojen toteutumista ja sääntöjä rikkovien työnantajien riski joutua vastaamaan teoistaan jää liian pieneksi.

Aloitteissa esitetty ammattiliittojen kanneoikeus on ollut jo pitkään puolueen tavoite ja se oli yksi keskeisistä vaalitavoitteistamme. Kanneoikeudella pystyttäisiin puuttumaan nykyistä paljon tehokkaammin työelämässä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kokemaan epäasialliseen tai jopa rikolliseen kohteluun. Erityisesti tämä parantaisi sellaisten henkilöiden asemaa, joilla ei itsellä ole mahdollisuuksia, osaamista tai rohkeutta hakea oikeutta.

24 Alipalkan kriminalisointi – ammattiliitolle kanneoikeus

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila

Liikaa on tapauksia, missä jäsenet eivät lähde riitauttamaan ja ammattiliitot eivät pääse käsiksi tilanteisiin missä oikeus toteutuisi. Jos työehtosopimus on minimipalkka Suomessa ja laissa lukee kohtuullinen palkka työntekijöille, onko se minimipalkka ilman työehtosopimuksia sitten 3krt työmarkkinatuki käteen? Siksi siis kanneoikeus ammattiliitoille tai sitten minimipalkka Suomeen saatava vähintään 3krt minimituki nettona esim. 745 € (työmarkkinatuki) on n. 2235 €/kk nettona.

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila esittää, että

lakiin täytyy saada ammattiliitoille kanneoikeus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 44

25 AY-liikkeelle joukkokanneoikeus

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Joukkokanneoikeus parantaisi työntekijöiden edunvalvontaa työelämässä. Yksittäiset työntekijät eivät välttämättä voi viedä asioita eteenpäin, mutta joukkokanneoikeuden avulla Ay-liike voisi viedä useamman työntekijän oikeuksia eteenpäin tilanteissa, joissa työntekijöitä on irtisanottu tai lomautettu laittomasti. Se myös mahdollistaa laittomien määräaikaisten työsuhteiden edunvalvonnan paremmin sekä osa-aikaisten työntekijöiden mahdollisuuden saada lisätunteja. Kanneoikeus olisi tärkeä, sillä työntekijöiden ei tarvitsisi esiintyä oikeudessa omilla nimillään.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää

AY-liikkeelle joukkokanneoikeutta. 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 44

26 Kanneoikeus työntekijöiden ammattiliitoille

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y.

Ammattiliitot voivat edistää jäseniensä kohtaamia rikkeitä työelämässä vain, kun jäsen omalla nimellään antaa valtuudet ammattiliitolle. Varsinkin haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät jättävät kanteita nostamatta, koska koko yritystä koskevan ongelman identifioituminen yhteen henkilöön muodostaa kohtuuttoman taakan yksittäiselle työntekijälle. Myös työnantajien vastatoimia pelätään. Kanneoikeudella ammattiliitto voisi suoraan nostaa kanteen rikkomuksia tehnyttä työnantajaa vastaan ilman että väliin tarvitaan nimettyä ammattiliiton jäsentä.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y. esittää, että

Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee edistää työntekijöiden ammattiliittojen kanneoikeutta mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 44


Kommentoi

Tietosuoja