Puoluekokous yhtyy aloitteisiin siltä osin, että tulevalla puoluekokouskaudella edellytetään poliittisessa valmistelussa erityistä huomiota vihreän siirtymän huomioimiseen tavoitteiden muotoilussa ja ohjelmien käsittelyssä. Puoluekokous kehottaa käyttämään laajasti aiheen asiantuntijoita ohjelmatyössä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin, mutta tulevalla puoluekokouskaudella edellytetään poliittisessa valmistelussa erityistä huomiota vihreän siirtymän huomioimiseen tavoitteiden muotoilussa ja ohjelmien käsittelyssä. Puoluekokous kehottaa käyttämään laajasti aiheen asiantuntijoita ohjelmatyössä.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin siltä osin, että tulevalla puoluekokouskaudella edellytetään poliittisessa valmistelussa erityistä huomiota vihreän siirtymän huomioimiseen tavoitteiden muotoilussa ja ohjelmien käsittelyssä. Puoluekokous kehottaa käyttämään laajasti aiheen asiantuntijoita ohjelmatyössä.

Aloitteissa esitetään, että SDP nimeää asiantuntijaryhmän tuottamaan sisältöä ja ohjaamaan vihreän siirtymän kohtaamiseksi tehtävää valmistelua, ohjelmatyötä ja poliittisia valintoja.

Esitystä perustellaan maapallon elinympäristön muuttumisen edellyttämillä muutoksilla talouteen, elämäntapoihin ja hyvinvointivaltion toimintaan. Aloitteella tähdätään teollisuuden toimintaedellytysten, elonkehän hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltion edellytysten yhdistämiseen. Keinoiksi esitetään muun muassa koulutus- ja tutkimuspolitiikan uudistamista.

Vihreä siirtymä on keskeinen poliittisessa ohjelmassa tunnistettu muutoshaaste. SDP:n poliittista ohjelmaa valmistelevat aloitteessa esitettyihin tavoitteisiin liittyen useat puolueen työryhmät. Työryhmät kuulevat eri asiantuntijoita sosialidemokraattisen järjestöperheen sisä- ja ulkopuolelta. Tätä yhteistyötä tulee tiivistää edelleen tulevalla puoluekokouskaudella. Erilliselle asiantuntijaryhmälle ei siten ole tarvetta.

19 Vihreä siirtymä ja uudistuvan talouden teollinen perusta

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y., Rantaperkiön Työväenyhdistys ry, Messukylän Työväenyhdistys ry ja Hakametsän Sosialidemokraatit ry

Maapallon elonpiirin kehitys on edennyt vaiheeseen, mikä edellyttää perusteisiin menevää muutosta niin taloudessa kuin elämisen tavoissa ja tavoitteissa. Tämä tilanne pitää ymmärtää erityisesti siellä, missä valmistellaan ja päätetään yhteiskuntien – yhdyskuntien tulevaisuusvalinnoista.

Taloutemme perustana olevaa tuotantorakennetta ja sen edellytyksenä olevia yhteiskunnan rakenteita tulee uudistaa vahvalla otteella. Nykyinen hyvinvointivaltio on ollut mahdollinen vahvan valtion kautta. Valtion ja muiden yhteiskunnan perusrakenteiden toiminnasta vastuussa olevien valintoja on vahvistettava, jotta vahvan teollisen talouden edellytykset varmistetaan välttämättömän muutoksen kohtaamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminta suunnataan uuden rakenteen synnyttämisessä ja sen tuotosten saattamisessa vallitseviksi, hallitaan poistuvien rakenteiden aiheuttamien menetysten minimoiminen ja suurten menetysten torjuminen, priorisoidaan tutkimuksen tarjoamien ratkaisujen aktiivinen soveltaminen, jne. Koulutuksen rakenteiden sovittaminen uuteen kuosiin on kiireisesti käynnistettävä. Talouden eri sektoreiden ja kerrannaisrakenteiden sovittaminen uuteen muottiin ja lisäarvon tuottajiksi vaativat vahvaa panostusta. On samalla hankittava ymmärrys esim. muiden EU-maiden tätä aihepiiriä koskevista valmisteluista, jotta ymmärrys ja ratkaisut ovat synkroniassa unionin laajuisten toimien kanssa.

Liiketoiminnalle tulee asettaa kattavasti tavoitteita tuottaa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaavia, ekologisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Teollinen toiminta on yhteiskunnan talouden ydintä. Uudistumisen polku siirtymän edellyttämään muottiin on taloudelle ratkaisevaa. Teollisen toiminnan uudistamisen ohjaamiseksi, yhteiskunnallisesti ja elonkehän hyvinvoinnin varmistamiseksi, tulee käynnistää teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelu.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y., Rantaperkiön Työväenyhdistys ry, Messukylän Työväenyhdistys ry ja Hakametsän Sosialidemokraatit ry esittävät, että

Sos.dem. puolue nimeää asiantuntijaryhmän tuottamaan sisältöä ja ohjaamaan vihreän siirtymän kohtaamiseksi tehtävää valmistelua, ohjelmointia ja poliittisten valintojen suuntaamista. Tavoite tulee ottaa riittävällä vakavuudella huomioon sos.dem. puolueen yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 36

20 Vihreä siirtymä ja uudistuvan talouden teollinen perusta

Sastamalan Sos.Dem. Kunnallisjärjestö ry

Maapallon elonpiirin kehitys on edennyt vaiheeseen, mikä edellyttää perusteisiin menevää muutosta niin taloudessa kuin elämisen tavoissa ja tavoitteissa. Tämä tilanne pitää ymmärtää erityisesti siellä, missä valmistellaan ja päätetään yhteiskuntien – yhdyskuntien tulevaisuusvalinnoista. Välttämättömyydestä on tehtävä hyve – on sanoma, mihin tulee tarttua. Ja vahvalla otteella uudistaaksemme taloutemme perustana olevaa tuotantorakennetta ja sen edellytyksenä olevia yhteiskunnan rakenteita. Tämä on tehtävä siksi, että voidaan turvata sosialidemokraattien keskeisen saavutuksen säilyminen ja luodaan edellytykset sen vaatimalle muutokselle: pelastetaan hyvinvointivaltio.

Hyvinvointivaltio on ollut mahdollinen vahvan valtion kautta. Viimeaikainen kehitys on osoittanut tästä periaatekannasta liudentumista. Siispä on vahvistettava valtion ja muiden yhteiskunnan perusrakenteiden toiminnasta vastuullisten valintoja, joilla vahvan teollisen talouden edellytykset varmistetaan välttämättömän muutoksen kohtaamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminta suunnataan uuden rakenteen synnyttämisessä ja sen tuotosten saattamisessa vallitseviksi, hallitaan poistuvien rakenteiden aiheuttamien menetysten minimoiminen ja suurten menetysten torjuminen, priorisoidaan tutkimuksen tarjoamien ratkaisujen aktiivinen soveltaminen, jne. Koulutuksen rakenteiden sovittaminen uuteen kuosiin on pitkä juoksu, siksi kiireisesti käynnistettävä. Ja monet muut talouden eri sektoreiden ja kerrannaisrakenteiden sovittaminen uuteen kuosiin ja lisäarvon tuottajiksi vaativat vahvaa panostusta. On samalla hankittava ymmärrys esim. muiden EU-maiden tätä aihepiiriä koskevista valmisteluista, jotta ymmärrys ja ratkaisut ovat synkronissa unionin laajuisten toimien kanssa.

Sosialidemokraattinen puolue haluaa varmistaa edellä todettujen tavoitteiden toteutumisen. Se edellyttää, että liiketoiminnalle asetetaan kattavasti tavoitteita tuottaa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaavia, ekologisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Teollinen toiminta on yhteiskunnan talouden ydintä, minkä uudistumisen polku siirtymän edellyttämään kuosiin on taloudelle ratkaisevaa. Teollisen toiminnan uudistamisen ohjaamiseksi yhteiskunnallisesti ja elonkehän hyvinvoinnin varmistamiseksi esitetään puoleen käynnistävän teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelun tarkoituksena vastata edellä esitettyihin haasteisiin ja välttämättömyyksiin. Vihreän Siirtymän haasteen täydellisen tunnistamisen ja toimivien askelten ottamiseksi poliittisella areenalla SDP:n tulee asettaa valmisteluryhmä hankkimaan ymmärrys tämän laajan ja vaativan yhteiskuntapolitiikan kokonaisuuden kohtaamiseksi jäsentyneesti.

Sastamalan Sos.Dem. Kunnallisjärjestö ry esittää, että

Sos.dem. puolue nimeää asiantuntijaryhmän tuottamaan sisältöä ja ohjaamaan Vihreän Siirtymän kohtaamiseksi tehtävää valmistelua, ohjelmointia ja poliittisten valintojen suuntaamista, jotta tavoite tulee riittävällä vakavuudella huomioon otetuksi sos.dem. puolueen yhteiskunnallisia ratkaisuja valittaessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 36

21 Vihreä siirtymä ja uudistuvan talouden teollinen perusta

Hakametsän Sosialidemokraatit ry ja Messukylän Työväenyhdistys ry

Maapallon elonpiirin kehitys on edennyt vaiheeseen, mikä edellyttää perusteisiin menevää muutosta niin taloudessa kuin elämisen tavoissa ja tavoitteissa. Tämä tilanne pitää ymmärtää erityisesti siellä, missä valmistellaan ja päätetään yhteiskuntien – yhdyskuntien tulevaisuusvalinnoista.

Välttämättömyydestä on tehtävä hyve – on sanoma, mihin tulee tarttua. Ja vahvalla otteella, uudistaaksemme taloutemme perustana olevaa tuotantorakennetta ja sen edellytyksenä olevia yhteiskunnan rakenteita. Tämä on tehtävä siksi, että voidaan turvata sosialidemokraattien keskeisen saavutuksen säilyminen ja luodaan edellytykset sen vaatimalle muutokselle: pelastetaan hyvinvointivaltio.

Hyvinvointivaltio on ollut mahdollinen vahvan valtion kautta. Viimeaikainen kehitys on osoittanut tästä periaatekannasta liudentumista. Siispä on vahvistettava valtion ja muiden yhteiskunnan perusrakenteiden toiminnasta vastuullisten valintoja, joilla vahvan teollisen talouden edellytykset varmistetaan välttämättömän muutoksen kohtaamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminta suunnataan uuden rakenteen synnyttämisessä ja sen tuotosten saattamisessa vallitseviksi, hallitaan poistuvien rakenteiden aiheuttamien menetysten minimoiminen ja suurten menetysten torjuminen, priorisoidaan tutkimuksen tarjoamien ratkaisujen aktiivinen soveltaminen, jne.

Koulutuksen rakenteiden sovittaminen uuteen kuosiin on pitkä juoksu, siksi kiireisesti käynnistettävä. Ja monet muut talouden eri sektoreiden ja kerrannaisrakenteiden sovittaminen uuteen kuosiin ja lisäarvon tuottajiksi vaativat vahvaa panostusta. On samalla hankittava ymmärrys esim. muiden EU-maiden tätä aihepiiriä koskevista valmisteluista, jotta ymmärrys ja ratkaisut ovat synkronissa unionin laajuisten toimien kanssa.

Sosialidemokraattinen puolue haluaa varmistaa edellä todettujen tavoitteiden toteutumisen. Se edellyttää, että liiketoiminnalle asetetaan kattavasti tavoitteita tuottaa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaavia, ekologisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Teollinen toiminta on yhteiskunnan talouden ydintä, minkä uudistumisen polku siirtymän edellyttämään kuosiin on taloudelle ratkaisevaa. Teollisen toiminnan uudistamisen ohjaamiseksi yhteiskunnallisesti ja elonkehän hyvinvoinnin varmistamiseksi esitetään puoleen käynnistävän teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelun tarkoituksena vastata edellä esitettyihin haasteisiin ja välttämättömyyksiin.

Vihreän Siirtymän haasteen täydellisen tunnistamisen ja toimivien askelten ottamiseksi poliittisella areenalla SDP:n tulee asettaa valmisteluryhmä hankkimaan ymmärrys tämän laajan ja vaativan yhteiskuntapolitiikan kokonaisuuden kohtaamiseksi jäsentyneesti.

Hakametsän Sosialidemokraatit ry ja Messukylän Työväenyhdistys ry esittävät, että

Sos.dem. puolue nimeää asiantuntijaryhmän tuottamaan sisältöä ja ohjaamaan Vihreän Siirtymän kohtaamiseksi tehtävää valmistelua, ohjelmointia ja poliittisten valintojen suuntaamista, jotta tavoite tulee riittävällä vakavuudella huomioon otetuksi sos.dem. puolueen yhteiskunnallisia ratkaisuja valittaessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 37


Kommentoi

Tietosuoja