Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa ehdotetaan, että SDP pyytäisi professori Stephanie Keltonin luennoimaan modernista rahateoriasta, jotta velkaantumiskeskusteluun saataisiin uusi näkökulma. Luennon jälkeen olisi paneeli, johon osallistuisi esimerkiksi Sixten Korkman, Roope Uusitalo ja Mika Pantzar.

Ulkomaalaisen puhujan ympärille rakentuvat seminaarit ovat keino tuoda uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ajatuksen monipuolisesta talouskeskustelusta voisi huomioida esimerkiksi SDP:n tulevaisuusfoorumin suunnittelussa. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että puoluekokous määrittäisi tulevien seminaarien toteutustapaa tai sisältöjä.

18 Modern Monetary Theory, MMT - uusi näkökulma finanssipolitiikkaan

Matinkylän Sosialidemokraatit ry:n jäsen Jari Mannila

Keskustelu velkaantumisen aiheuttamista ongelmista kannattaisi perata puoluekokouksessa nyt, kun monet tutkijatkin ovat esittäneet erilaisia näkökulmia ongelmien ratkaisuun. Kelton ja MMT edustaa uutta ajattelua niukkuuden pakkomielteeseen. Miten näemme yhteiskunnan taloudellisen roolin elämänlaadun parantamisessa. Onko kansantaloudella varaa kaikkeen haluttuun ja välttämättömään hyvään? Olemmeko todella eläneet yli varojemme?

Matinkylän Sosialidemokraatit ry:n jäsen Jari Mannila esittää, että

pyydetään luennoimaan USA:sta prof. Stephanie Kelton aiheesta ”Modern Monetary Theory (MMT)” – voiko moderni finanssipolitiikan teoria tarjota uuden näkökulman Suomen velkaantumiskeskusteluun. Luennon jälkeen paneeli: esim. Kelton, Sixten Korkman, Roope Uusitalo, Mika Pantzar, (ehkä myös Thomas Piketty?).

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 35


Kommentoi

Tietosuoja