Puoluekokous pitää Viikko Pohjois-Karjalan työtä alueellisen viestinnän eteen hyvänä ja tärkeänä. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta, mutta velvoittaa puoluehallituksen käymään keskustelun viestintätuen jatkosta osana laajempaa selvitystä viestintätukien käytöstä ja vaikutuksista. Puoluekokous velvoittaa puoluevaltuuston turvaamaan Viikko Pohjois-Karjalan taloudellisen aseman selvityksen aikana. Lehden tilannetta seurataan, ja puoluevaltuusto päättää lehden viestintätuesta vuosittain. Alkavalla puoluekokouskaudella tuen määrä on 100 000 euroa vuodessa.

Puoluekokous pitää Viikko Pohjois-Karjalan työtä alueellisen viestinnän eteen hyvänä ja tärkeänä. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta, mutta velvoittaa puoluehallituksen käymään keskustelun viestintätuen jatkosta osana laajempaa selvitystä viestintätukien käytöstä ja vaikutuksista.

– Muutosesitys 1

Veera Hämäläinen · Savo-Karjala

Puoluekokous pitää Viikko Pohjois-Karjalan työtä alueellisen viestinnän eteen hyvänä ja tärkeänä. Puoluekokous yhtyy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta 100 000 euroon. Lisäksi puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen käymään keskustelun viestintätuen jatkosta osana laajempaa selvitystä viestintätukien käytöstä ja vaikutuksista.

– Muutosesitys 2

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous pitää Viikko Pohjois-Karjalan työtä alueellisen viestinnän eteen hyvänä ja tärkeänä. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta, mutta velvoittaa puoluehallituksen käymään keskustelun viestintätuen jatkosta osana laajempaa selvitystä viestintätukien käytöstä ja vaikutuksista. [LISÄYS:] Puoluekokous velvoittaa puoluevaltuuston turvaamaan Viikko Pohjois-Karjalan taloudellisen aseman selvityksen aikana. Lehden tilannetta seurataan, ja puoluevaltuusto päättää lehden viestintätuesta vuosittain. Alkavalla puoluekokouskaudella tuen määrä on 100 000 euroa vuodessa.

Kannattajat
  • Mirja Suhonen

Aloitteissa 132–139 esitetään viestintätuen lisäämistä 100 000 euroon vuodessa Osuuskunta Kansanvallan julkaisemalle Viikko Pohjois-Karjala -lehdelle. Lehdellä on nykyään noin 4 000 tilaajaa. Puoluehallitus pitää Viikko Pohjois-Karjalan tilaajamäärää kunnioitettavana. Tilaajamäärä osoittaa, että työtä on tehty hyvin ja alueen jäsenistö kokee lehden tärkeäksi viestintäkanavaksi.

Julkaisu saa puolueelta viestintätukea tällä hetkellä 50 000 euroa vuosittain. Julkaisu on SAK:laisten liittojen lehtiseteliedun piirissä. Viestintätuen lisäksi Viikko Pohjois-Karjala on saanut puoluekokouskauden aikana 45 000 euroa kehittämistukea puolueen lähiyhteisö Työväenlehdistön kannatusyhdistykseltä.

Tällä hetkellä puolue antaa Viikko Pohjois-Karjala lisäksi viestintätukea Arbetarbladetille 83 000 euroa vuosittain sekä pää-äänenkannattaja Demokraatille 800 000 euroa vuodessa.

Sosialidemokraattiselle liikkeelle on tärkeää, että liikkeen lähellä on myös jatkossa journalistista mediaa. Yleisesti printtimedian tilaajamäärät pienenevät ja mediatalot keskittävät tarjontaansa enemmän verkkoon. Painettu printti puoltaa edelleen vahvasti paikkansa, mutta samaan aikaan on todettava, että verkkoviestinnän ja -medioiden merkitys kasvaa koko ajan.

Tällä hetkellä ei ole tietoa, mitä tuleva hallitus tekee puoluetuille vuoden 2024 valtion tulo- ja menoarviossa. Mahdollinen leikkaus puoluetukeen heikentää mahdollisuuksia tukea enemmän puolueen medioita. Viikko Pohjois-Karjalalla on mahdollisuus hakea tukea myös Työväenlehdistön kannatusyhdistykseltä.

132 Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava

Lieksan Työväenyhdistys ry

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi.

Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. Myös SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja myös monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjalakaan ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvun aikana. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa. Lehden haasteisiin vedoten Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ja eräät sen paikallisyhdistykset tekivät jo SDP:n vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen lehden viestintätuen korottamiseksi 115 000 euroon. Aloite kaatui äänin 232–154, mutta lehden kehittämissuunnitelmat saivat kokouksessa laajalti kannatusta myös Savo-Karjalan piirin ulkopuolelta. Lehti saikin uudistuksiinsa lopulta yhteensä 45 000 euron kehittämistuen (2021–22) Työväenlehdistön Kannatusyhdistykseltä. Tuen turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan noin 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia.

Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueellaan. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Lieksan Työväenyhdistys ry esittää, että

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 186

133 Viikko Pohjois-Karjala lehti

Enon Sosialidemokraatit ry

Lehden toiminta vaarassa loppua.

Enon Sosialidemokraatit ry esittää, että

Viestintätukea korotettava 100 000 € /vuosi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 187

134 Viestintätuen korottaminen Viikko Pohjois-Karjala

Juuan Työväenyhdistys ry

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi. Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. Myös SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja myös monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjalakaan ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvun aikana. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa. Lehden haasteisiin vedoten Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ja eräät sen paikallisyhdistykset tekivät jo SDP:n vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen lehden viestintätuen korottamiseksi 115 000 euroon. Aloite kaatui äänin 232–154, mutta lehden kehittämissuunnitelmat saivat kokouksessa laajalti kannatusta myös Savo-Karjalan piirin ulkopuolelta. Lehti saikin uudistuksiinsa lopulta yhteensä 45 000 euron kehittämistuen (2021–22) Työväenlehdistön Kannatusyhdistykseltä. Tuen turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan noin 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia.

Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueellaan. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Juuan Työväenyhdistys ry esittää, että

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 187

135 Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuki

Outokummun Sos.-dem. Työväenyhdistys ry

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava.

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi. Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. Myös SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja myös monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjalakaan ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvun aikana. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa. Lehden haasteisiin vedoten Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ja eräät sen paikallisyhdistykset tekivät jo SDP:n vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen lehden viestintätuen korottamiseksi 115 000 euroon. Aloite kaatui äänin 232–154, mutta lehden kehittämissuunnitelmat saivat kokouksessa laajalti kannatusta myös Savo-Karjalan piirin ulkopuolelta. Lehti saikin uudistuksiinsa lopulta yhteensä 45 000 euron kehittämistuen (2021–22) Työväenlehdistön Kannatusyhdistykseltä. Tuen turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan noin 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia.

Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueellaan. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Outokummun Sos.-dem. Työväenyhdistys ry esittää, että

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuki korotettava 100000 euroon.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 188

136 Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava

Nurmeksen Sosialidemokraatit ry

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, pääsääntöisesti Pohjois- Karjalan alueella ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi. Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. Myös SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja myös monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjalakaan ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvun aikana. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa. Lehden haasteisiin vedoten Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ja eräät sen paikallisyhdistykset tekivät jo SDP:n vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen lehden viestintätuen korottamiseksi 115 000 euroon. Aloite kaatui äänin 232–154, mutta lehden kehittämissuunnitelmat saivat kokouksessa laajalti kannatusta myös Savo-Karjalan piirin ulkopuolelta. Lehti saikin uudistuksiinsa lopulta yhteensä 45 000 euron kehittämistuen (2021–22) Työväenlehdistön Kannatusyhdistykseltä. Tuen turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan noin 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia.

Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueellaan. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Nurmeksen Sosialidemokraatit ry esittää, että

Viikko Pohjois- Karjalan nykyisen 50 000 €/vuosi viestintätuki nostetaan 100 000 €/vuosi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 189

137 Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava

Heinäveden Työväenyhdistys ry

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi. Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. Myös SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja myös monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjalakaan ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvun aikana. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa.

Lehden haasteisiin vedoten Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ja eräät sen paikallisyhdistykset tekivät jo SDP:n vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen lehden viestintätuen korottamiseksi 115 000 euroon. Aloite kaatui äänin 232–154, mutta lehden kehittämissuunnitelmat saivat kokouksessa laajalti kannatusta myös Savo-Karjalan piirin ulkopuolelta. Lehti saikin uudistuksiinsa lopulta yhteensä 45 000 euron kehittämistuen (2021–22) Työväenlehdistön Kannatusyhdistykseltä. Tuen turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan noin 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia. Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueellaan. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Heinäveden Työväenyhdistys ry esittää, että

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 190

138 Viikko Pohjois-Karjalan viestintätukea on korotettava

Joensuun Työväenyhdistys ry

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi tiedotus kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi. Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjalakaan ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvulta alkaen. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa. Lehteä on kehitetty ja uudistettu viime vuosina määrätietoisesti nykyajan vaatimuksia vastaavaksi uusimalla ohjelmisto ja atk- laitteisto sekä aloitettu digilehden julkaisu Työväenlehdistön Kannatusyhdistyksen avustuksella. Avustusten turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan yli 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia.

Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueellaan. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuki korotetaan 100 000 (sataantuhanteen) euroon seuraavan puoluekokouskauden alusta lukien.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 190

139 Viikko Pohjois-Karjala -lehden viestintätukea korotettava

Tohmajärven demarit ry

SDP:llä on nykyään yksi alueellinen puoluelehti, vuonna 1906 perustettu, Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala. Lehdellä on nykyään noin 4000 tilaajaa ja se on paitsi alueensa ainoa SDP:n palkansaajalehti myös yksi harvoista medioista, joka ei ole suurten mediakonsernien omistuksessa. Seudun ammatillinen ja poliittinen järjestöväki onkin tämän vuoksi kokenut sen ainoaksi tiedotus kanavaksi, jossa sillä on mahdollisuus saada oma viestinsä läpi. Viikko Pohjois-Karjalaa on kustantanut vuodesta 2013 alkaen lehden tilaajien sekä paikallisten ammatti- ja puoluejärjestöjen omistama Osuuskunta Kansan Valta. Koko olemassaolonsa ajan osuuskunta on saanut SDP:ltä viestintätukea lehden kustantamiseen 50 000 euroa vuodessa. SAK:laiset ammattiliitot sekä niiden paikallisosastot ja monet SDP:n puolueosastot ovat tukeneet lehden tilaamista työväen lehtiedulla. Lisäksi lehti hankkii tuloja normaalilla markkinaehtoisella tilaus- ja mainosmyynnillään.

Viikko Pohjois-Karjala ei ole säästynyt media-alan murrokselta, jonka seurauksena perinteisen median lukijamäärät ja mainoseurot ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvulta alkaen. Viime aikoina myös kustannustason nousu on ollut Ukrainan sodan seurauksena ennakoitua nopeampaa, kun lehden jakeluhinnat ovat nousseet yli 20 prosenttia ja painokulut yli 30 prosenttia vuodessa. Lehteä on kehitetty ja uudistettu viime vuosina määrätietoisesti nykyajan vaatimuksia vastaavaksi uusimalla ohjelmisto ja atk- laitteisto sekä aloitettu digilehden julkaisu Työväenlehdistön Kannatusyhdistyksen avustuksella. Avustusten turvin lehti on kehittänyt verkkoaan ja saavuttanut sähköisissä kanavissaan parhaimmillaan yli 4000 lukijaa sekä muutamia satoja digitilauksia.

Nämä uudistukset ja investoinnit sekä lehden alueellinen merkitys huomioiden 117-vuotiaan Viikko Pohjois-Karjalan toiminta tulee turvata alueellaan myös tulevaisuudessa. Kustannustason noustua toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, ellei lehden nykyistä viestintätukea koroteta 100 000 euroon vuodessa. Tuki on edellytys moniarvoisen median turvaamiseksi alueella. Se on myös edellytys lehden toiminnan kehittämiseksi verkossa ja lehden uudella levikkialueella Pohjois-Savossa.

Tohmajärven demarit ry esittää, että

Viikko Pohjois-Karjala lehden viestintätukea korotetaan 100 000 (sataantuhanteen) euroon seuraavan puoluekokouskauden alusta lukien.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 191


Kommentoi

Tietosuoja