Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Näiden arvojen toteutuessa syntyy kokemus omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä ja täysivaltaisena kansalaisena. SDP tekee pitkäjänteisesti työtä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan eteen. Tässä työssä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat keskiössä.

Valtiolla on rikoslainsäädännön kautta laaja valta määritellä, mikä on yhteiskunnassa oikein ja mikä on väärin. Vallan mukana tulee myös vastuu. Kun todetaan, että valtaa on käytetty väärin, kuuluu valtion vastuuseen myöntää tehdyt virheet, korjata ne ja pyytää anteeksi.

SDP toimii sen eteen, että homoseksuaalisuutensa vuoksi tuomituille esitetään valtiollinen anteeksipyyntö mahdollisimman pian.

131 Homouden takia tuomituille on esitettävä valtiollinen anteeksipyyntö

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

Suomessa tuomittiin 1073 miestä heidän homoseksuaalisuutensa takia vuosina 1894–1971. Puolet heistä istui vankilassa vuosia. Koska tuomiot olivat huipussaan 1940-luvun lopussa ja 1950-luvulla, niin suurin osa ns. miehimysselliin joutuneista olivat tuoreita sotaveteraaneja, jota juuri olivat taistelleet Suomen puolesta henkensä uhalla. Vielä 1960 -luvun lopulla langetettiin kovia rangaistuksia ns. homoseksuaalisista teoista. Nämäkin miehet olivat usein sotaveteraaneja.

”Homoseksuaaliset teot” olivat rikos vuoteen 1971 asti maassamme. Monen tuomion takana oli ilmianto, joiden perusteet saattoivat olla moninaiset, ja myös poliisi vaani homoseksuaalien tapaamispaikoissa. Poliisin tutkintaan ja oikeuteen joutuminen olivat valtava ahdistus monelle täysin tavalliselle suomalaismiehelle. Saati sitä seurannut nöyryyttävä ja häpeän leiman langettanut vankeustuomio. Etenkin, koska moni heistä oli silloisen yhteiskunnan vääristyneiden arvojen vuoksi joutunut elämään koko siihenastisen elämänsä kaapissa, homoseksuaalisuutensa salaten.

Nykypäivän katsannossa nämä kansalaiset kärsivät täysin turhaan. Näiden ihmisten suuntautumisessa, elämäntavassa eikä teoissa ei nykysuomalaisen silmin ollut mitään pahaa. He joutuivat silloisen Suomen valtion toteuttaman, institutionaalisen homofobian viattomiksi uhreiksi. Institutionaalinen homofobia tarkoittaa, että poliittisin päätöksin ja oikeudellisin säädöksin luodaan pysyviä menettelyjä, joilla heikennetään homoseksuaalisten kansalaisten oikeuksia ja lietsotaan homoseksuaalisuuden vastaisuutta sekä homoseksuaalien vastaista toimintaa.

Institutionaalinen homofobia on valtion johtamaa homofobiaa. Meille se on nykyisin tuttua Venäjältä. EU:ssa sitä edustavat tänä päivänä Unkari ja Puola. EU ja Euroopan sosialidemokraatit – Suomen sosialidemokraatit muiden mukana – ovat tuominneet jyrkästi tällaisen institutionaalisen homofobian. Kyse on Suomen mittapuussa valtavasta inhimillisestä tragediasta. Britanniassa entiset pääministerit Gordon Brown ja David Cameron pyysivät julkisesti anteeksi maan historiassa harjoitettua valtion johtamaa institutionaalista homofobiaa ja homoseksuaaleille langetettuja rangaistuksia.

Suomessa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta vuonna 2016 valtiollisen anteeksipyynnön lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille. Valtion harjoittama lasten kaltoin kohtelu on järkyttävää. Yhtä järkyttävää on aikuisten homoseksuaalien kaltoin kohtelu, koska heidät tuomittiin oikeudessa ja puolelta heistä riistettiin vapaus jopa vuosiksi ja he joutuivat vankilaan.

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen esittää, että

SDP toimii niin, että hallituskaudella 2023–2027 esitetään valtiollinen anteeksipyyntö homoseksuaalisuutensa vuoksi tuomituille kansalaisille. Sopivin ajankohta on toukokuun 17. päivä, joka on kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä. Tämä korostaa anteeksipyynnön symbolista merkitystä ja liittää sen nykypäivään.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 183


Kommentoi

Tietosuoja