Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää, että puoluekokous määrittää uuden maksuluokan ”maksuvapaa ensimmäinen vuosi”. Näin tehtäessä ei luoda uutta jäsenluokkaa, vaan uudet jäsenet saavat normaalit jäsenoikeudet.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää, että puoluekokous määrittää uuden maksuluokan ”maksuvapaa ensimmäinen vuosi”. Näin tehtäessä ei luoda uutta jäsenluokkaa, vaan uudet jäsenet saavat normaalit jäsenoikeudet.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit · 2

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja päättää, että vuosina 2024 ja 2025 tehdään kokeilu maksuttomasta ensimmäisen vuoden jäsenyydestä ja tarkastellaan, miten tämä vaikuttaa jäsenhankintaan. Tällä on maltillisia vaikutuksia piirien ja osastojen jäsenmaksutuloihin, jotka on hyvä huomioida. Maksuttomuus koskisi ensimmäistä kertaa puolueeseen liittyviä. Puoluekokous määrittää uuden maksuluokan ”maksuvapaa ensimmäinen vuosi”. Näin tehtäessä ei luoda uutta jäsenluokkaa, vaan uudet jäsenet saavat normaalit jäsenoikeudet.

Kannattajat
  • Elina Holm
  • Jouko Kuivila

Aloitteessa esitetään, että puolueeseen liittymisestä kiinnostuneille henkilöille tarjottaisiin mahdollisuus liittymiseen niin, että ensimmäinen vuosi olisi edullisempi kuin normaali jäsenmaksu ja täten kynnys liittymiselle madaltuisi.

Tällä hetkellä koko vuoden normaalijäsenmaksuluokka on suuruudeltaan 58,00 €. Puolue ottaa tästä summasta jäsenrekisterin ylläpito- ja laskun lähetyskuluja 6,38 €, jonka jälkeen tilitetään 60 % piirille eli 30,97 € ja 40 % osastolle eli 20,65 €. Jos jäseneltä laskutettaisiin 5 euroa, niin se ei kattaisi edes laskutuskuluja, ja 10 eurosta ei jäisi juuri ollenkaan tilitettävää piirille ja osastolle.

Puoluehallitus esittää, että vuosina 2024 ja 2025 tehdään kokeilu maksuttomasta ensimmäisen vuoden jäsenyydestä ja tarkastellaan, miten tämä vaikuttaa jäsenhankintaan. Tällä on maltillisia vaikutuksia piirien ja osastojen jäsenmaksutuloihin, jotka on hyvä huomioida. Maksuttomuus koskisi ensimmäistä kertaa puolueeseen liittyviä. Uudistus toteutetaan niin, ettei luoda uutta jäsenluokkaa, vaan uudet jäsenet saavat täydet jäsenoikeudet. On mahdollista, että jäsenmaksuttomuus madaltaisi kynnystä liittyä puolueeseen, mutta pelkkä maksuton ensimmäinen vuosi ei ratkaise jäsenhankinnan haasteita. Samalla erityisesti puolueosastojen on vahvistettava uuden jäsenen vastaan- ja mukaanottamisen tapoja sekä jäsenhuoltoa ja aktiivista jäsenhankintaa. Lyhytaikaisten jäsenyyksien erojen syynä on suurimmaksi osaksi se, että uusi jäsen ei ole päässyt paikalliseen toimintaan mukaan tai kukaan ei ole ollut häneen yhteydessä osastosta. Jokaisen puolueosaston olisi toimintasuunnitelmaa tehdessä hyvä huomioida ja suunnitella toimintavuoden aktiiviset jäsenhankintatoimet sekä yhdessä suunnitella, miten uusi jäsen vastaanotetaan ja pidetään toiminnassa mukana.

140 SDP:n maistelujäsenyys

Tulevaisuusdemarit ry:n jäsen Juha Hiekkataipale

Vaalikentällä tapaa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita sosialidemokratiasta, mutta eivät halua sitoutua järjestötoimintaan. Jäsenmaksu tuntuu myös korkealta.

Tulevaisuusdemarit ry:n jäsen Juha Hiekkataipale esittää, että

puolueesta kiinnostuneille tarjotaan aloitusjäsenyyttä, jonka jäsenmaksu on 5–10 euroa vuodessa. Sillä saa perusjärjestön viestit, oikeuden osallistua kokouksiin puheoikeudella ja olla mukana muussa toiminnassa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 193


Kommentoi

Tietosuoja