Puoluekokous yhtyy aloitteisiin. Puoluekokous korostaa että vastentahtoiseen yrittäjyyteen ja työsuhteen naamiointiin yrittäjyydeksi tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Aloitteessa 1 esitetään, että puoluehallitus on velvoitettava toimiin SDP:n imagon saamiseksi yrittäjämyönteisemmäksi. Aloitteessa esitetään toimiksi yrittäjien asemaa ja toimeentuloa parantavien esitysten tekemistä sekä yrittäjyyteen liittyvien kysymysten nostamista esiin puolueen ulostuloissa.

Aloitteessa 2 kiinnitetään huomiota yksinyrittäjien määrän kasvuun ja haavoittuvaan asemaan työmarkkinoiden nivelkohdissa. Aloite nostaa esiin erityisesti sen, että useat alustatalouden tai aliurakointisuhteen kautta työskentelevät yrittäjät ovat käytännössä työnantajan työnjohdon alla ilman yrittäjän aseman tuomaa vapautta tai työsuhteeseen kuuluvaa turvaa riskeiltä.

SDP:n poliittisessa ohjelmassa on useita keinoja, joilla erityisesti yksinyrittäjien oikeutta sosiaaliturvaan ja hyvinvointivaltion palveluihin parannetaan. Esimerkiksi yleisturvaan, työlainsäädäntöön ja työttömyysturvan yhdistelmävakuutukseen liittyvät linjaukset vahvistaisivat freelancereiden ja yksinyrittäjien asemaa. SDP:n kannattama veropohjan tiivistäminen on pienten yritysten etu, koska verosuunnittelu mahdollistaa epäreilua kilpailuetua suuremmille yrityksille. SDP:n aloitteesta toteutettu arvonlisäveron alarajan nosto 15.000 euroon vuonna 2021 paransi erityisesti aloittavien yksinyrittäjien asemaa. Lisäksi SDP edistämä, maaliskuussa 2023 käynnistetty, rekrytointitukikokeilu yksinyrittäjille auttaa yrittäjää ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa.

SDP:n tulee jatkossakin tehdä politiikkaa, joka vahvistaa myös yrittäjien asemaa. Aloite on otettu huomioon myös poliittisen ohjelman valmistelussa täsmentämällä sen yrittäjyyttä, yksinyrittäjyyttä ja alustataloutta koskevia kirjauksia.

1 SDP:stä tulee tehdä myös yrittäjien puolue

Nuorsosialidemokraatit NUS ry sekä Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Susanna Kallama ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Sami Kuusela

Työelämän uudistuessa yrittäjyyden merkitys kasvaa Suomessa. On puolueen kannatuksen kannalta ongelmallista, että sosialidemokraatit koetaan yrittäjävastaisiksi.

Suomen Yrittäjien maaliskuun 2023 gallupin mukaan yrittäjistä 38 prosenttia ilmoitti äänestävänsä kokoomusta ja perussuomalaisia 16 prosenttia. SDP:tä äänestäviä oli 5 prosenttia. Yrittäjien unohtaminen SDP:ssä näkyy myös ehdokasasettelussa. SDP:n Ehdokkaista vain 2 prosenttia ilmoitti eduskuntavaaleissa ammatikseen yrittäjän.

Tilanne on huolestuttava, sillä Suomessa on lähes 300 000 yritystä ja yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen firmoja. Yksinyrittäjiä on lähes 200 000 ja heidän määränsä kasvaa. SDP:n mielikuvaa pitää parantaa yrittäjien keskuudessa. Ovathan toimiva hyvinvointivaltio ja turvaverkot tärkeitä myös yrittäjille, varsinkin jos yrittäjien halutaan ottavan riskejä. Sosialidemokraattien ajamat asiat kuten yleisturva palvelevat varsinkin pien- ja yksinyrittäjiä. Siksi SDP:stä tulee tehdä myös yrittäjien puolue, jotta meidät koetaan kaikkien suomalaisten etujen ajajaksi.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry sekä Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Susanna Kallama ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Sami Kuusela esittävät, että

tämän aloitteen hyväksyessään puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ryhtymään konkreettisesti toimimaan sen eteen, että SDP voidaan jatkossa kokea myös yrittäjämyönteiseksi puolueeksi. Tämä edellyttää ennen kaikkea yrittäjien asemaa ja toimeentuloa parantavien poliittisten toimenpiteiden edistämistä, mutta tämän ohella myös yrittäjyyteen liittyvien teemojen esille nostoa riittävän tasaisesti puolueen ja poliitikkojen ulostuloissa ja muussa viestinnässä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 9

2 Yksinyrittäjien asemaa Suomessa parannettava

Turun Urheiluväen Sos.dem. yhdistys ry

Yksinyrittäjät ovat tämän päivän torppareita monella saralla. Yksikään poliittinen puolue ei ota heidän asiaansa vakavasti. Monet pakkoyrittäjistä ovat nuoria. Lisäksi: Sanna Marinin korona-aloite esiintyvien alojen friikuille (freelancereille) oli jo hyvä päänavaus.

Turun Urheiluväen Sos.dem. yhdistys ry esittää, että

yksinyrittäjien asemaa Suomessa parannettava.

Yksinyrittäjien määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Kaikista yrityksistä oli vuonna 2018 noin puolet mikroyrityksiä ja koko työvoimasta yksinyrittäjien osuus oli noin kahdeksan prosenttia eli yli 200 000 henkilöä. Yksinyrittäjien joukko on hyvin heterogeeninen. Heitä työskentelee kaikilla talouden lohkoilla ja heidän asemansa ja tilanteensa vaihtelee paljon aloittain ja ammateittain.

Voimakas työelämän murros on ajanut monet entiset palkkatyöläiset yksinyrittäjiksi, joita kutsutaan myös mikroyrittäjiksi, pakkoyrittäjiksi, freelancereiksi, kevytyrittäjiksi tai itsensätyöllistäjiksi. Käytännössä työelämän lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana murroksessa, mikä on vienyt monet yksinyrittäjätturvattomaan tilanteeseen. He ovat käytännössä 2000-luvun torppareita, ilman tukiverkkoa, paikallisen sopimisen armoilla.

SDP:n tulisi laatia mitä pikimmin toimenpidesuunnitelma yksinyrittäjien aseman turvaamiseksi suomalaisilla työmarkkinoilla. Meille ei saa muodostua kahden kerroksen työelämää. Heidän määränsä lisääntyy koko ajan ja pääosin uudet pakkoyrittäjät ovat nuoria, sillä lähes jokaiseen ammattikoulutukseen kuuluu nykyisin yrittäjäkoulutus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 9


Kommentoi

Tietosuoja