Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esille nostettu asia on otettu huomioon puolueen uusissa säännöissä.

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esille nostettu asia on otettu huomioon puolueen uusissa säännöissä.

Aloitteessa esitetään, että tulevaisuudessa SDP:n puheenjohtajaa valittaessa tulee ottaa käyttöön sitova jäsenäänestys.

Asiaan on otettu kantaa puoluehallituksen esityksessä Tampereen puoluekokoukselle puolueen uusiksi säännöiksi. Uusien sääntöjen 34 §:ssä todetaan ”Kun ehdokkaita puolueen puheenjohtajaksi on esitetty puoluehallituksen asettamaan päivämäärään mennessä enemmän kuin yksi, on toimitettava neuvoa-antava jäsenäänestys.”.

Tavoitteena on juuri vahvistaa jäsenyyden merkitystä sekä lisätään yksittäisen jäsenen vaikutusmahdollisuuksia.

Käytännössä puoluevaltuusto käsittelee jäsenäänestyksen vaalijärjestyksen ja vaalin toimeenpanotavan sekä ajankohdan. Mikäli uusia ehdokkaita ilmoittautuisi mukaan tämän ajankohdan jälkeen, he eivät ole mukana neuvoantavassa vaalissa. Puoluekokouksessa on aina mahdollisuus asettaa uusia ehdokkaita.

Nykyinen lainsäädäntö ei anna myöskään mahdollisuutta tehdä sitovia jäsenäänestyksiä henkilövalinnoista.

247 Jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta

Salpausselän Demarit ry:n jäsen Eija Sintonen

Esitän, että

Vuoden 2020 puoluekokouksesta lähtien tulee ottaa käyttöön sitova jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta. Näin vahvistetaan jäsenyyden merkitystä sekä lisätään yksittäisen jäsenen vaikutusmahdollisuutta ja luottamusta puolueen toimintaan.

Jäsenäänestys voidaan järjestää sähköisenä ja postiäänestyksenä kuten äänestys eduskuntavaaliehdokkaista järjestettiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta


Kommentoi

Tietosuoja