Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa halutaan mahdollistaa puolueessa uusi jäsenluokka, kannattajajäsenyys. Kannattajajäsen maksaisi puolueelle 20 euronsuuruista kannatusmaksua. Jäsenellä ei olisi jäsenoikeuksia, mutta hän voisi saada esimerkiksi puolueelta kannattajan uutiskirjeen.

Puolueen sääntöjen 10 §:n mukaan puolueosaston jäsenen ja piirijärjestön henkilöjäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa.

Puoluekokouskaudella 2017 – 2020 on ollut käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittämät alennusperusteet määräajaksi

luokka III Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV Kannatus- ja tukimaksut.

Jäsenmaksuluokassa IV on kannatusjäsen. Puolueen säännöissä ei kuitenkaan ole kirjausta kannatusjäsenyydestä. Sen sijaan puolueosaston sääntöjen 7§:n mukaan syyskokouksella on oikeus määrätä kannattaville jäsenille erillinen jäsenmaksu. Kannattava jäsen on puolueen jäsen, joka maksaa puolueosaston määräävää kannattavan jäsenen jäsenmaksua toiselle osastolle.

SDP:n jäseneksi liittymisen helpottamisesta on keskusteltu paljon. Vastauksena madaltaa liittymisen kynnystä, puoluehallitus esittää SDP:n sääntöihin piirin henkilöjäsenyyden mahdollistamista. Piirin henkilöjäsenen liittyessä puolueeseen, hänen olisi tiedettävä vain vaalipiirinsä. Piirin henkilöjäsenelle suositeltaisiin aktiivisesti puolueosaston jäsenyyttä myöhemmin. Piirin henkilöjäsenillä olisi oikeus asettua puoluekokousehdokkaaksi tai eduskuntavaaliehdokkaaksi asumassaan piirissä valitsijayhdistyksen kautta. Piirin henkilöjäsenillä ei sen sijaan olisi jäsenoikeuksia puolueosastossa, kunnallisjärjestössä tai piirikokouksessa. Mikäli piirin henkilöjäsen haluaisi vaikuttaa osastossa, kunnallisjärjestössä tai piirissä, ohjattaisiin hänet liittymään puolueosastoon.

Puoluehallitus katsoo, että kahden uuden jäsenyysmuodon yhtäaikainen käyttöönotto (piirin henkilöjäsenyys ja kannattajajäsenyys) saattaisi aiheuttaa sekaannusta.

246 Puolueen kannattajaksi liittyminen mahdolliseksi

Keravan Demarit ry:n jäsen Kaisa Niskanen, Järvenpään Työväenyhdistys ry:n jäsen Jarmo Mäkinen, Karis-Billnäs Socialdemokrater r.f.:n jäsen Nina Wessberg, Koivukylän Sosialidemokraatit ry:n jäsen Juha Kähärä ja Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Sanna Huuskonen

 

Jokainen puolueen jäsen löytää omasta tuttavapiiristään, työyhteisöstään tai harrastusporukastaan ihmisiä, jotka sympatiseeraavat demareita, mutta eivät ole valmiita liittymään puolueen jäseneksi. Paikallispolitiikka ei välttämättä kiinnosta tai omalla paikkakunnalla toiminta ei innosta.

Esitämme ratkaisuksi, että

lisätään sääntöihin uusi jäsenlaji, kannattaja. Kannattaja liittyisi ”kevyesti”, eli omat yhteystiedot ilmoittaen joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan kannattajalomakkeella. Uusien kannattajien ilmoittaminen olisi helppoa myös kaikille nykyisille toimijoille.

Kannattaja olisi suoraan puolueen kannattaja, eikä olisi jäsen missään puolueosastossa tai piirijärjestössä.

Kannattajalle lähetettäisiin 20 euron kannatusmaksu, jolla pääsisi puolueen viestinnän piiriin ja pohtimaan, kiinnostaisiko varsinainen jäsenyys jossakin puolueosastossa.

Kuntavaaleissa sitoutumattomana listoilla oleville ehdokkaille voisi tarjota kannattajana toimimista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 440


Kommentoi

Tietosuoja