Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin. Puoluekokous kuitenkin kehottaa SDP:n toimijoita kaikilla toiminnantasoilla huomioimaan kaikki sukupuolet sekä edistämään sukupuolisensitiivistä ajattelua.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin. Puoluekokous kuitenkin kehottaa SDP:n toimijoita kaikilla toiminnantasoilla huomioimaan kaikki sukupuolet sekä edistämään sukupuolisensitiivistä ajattelua.

Aloitteessa halutaan edistää SDP:tä feministisenä liikkeenä määräämällä säännöissä naisen ja miehen samanaikainen ja tasavertainen kaksoispuheenjohtajuus. Suomen yhdistyslaki lähtee kuitenkin siitä, että kullakin yhdistyksellä on selkeästi nimetyt vastuunkantajat ja heillä roolit. Näin ollen aloitteen mukaista sääntömuutosta ei ole mahdollista tällä hetkellä toteuttaa.

SDP:ssä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut nais- ja miespuheenjohtajia, ja puoluehallituksen kokoonpanossa on toteutunut sukupuolten tasa-arvo. SDP on toiminnassaan sukupuolisensitiivinen, ja ottaa huomioon kaikki sukupuolet.

245 SDP:n säännöissä on mahdollistettava naisen ja miehen samanaikainen ja tasavertainen kaksoispuheenjohtajuus puolueessa

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

SDP:n täytyy olla Suomen johtava feministinen puolue. SDP:n säännöt eivät tällä hetkellä tunne puheenjohtajuuden jakamista kahden henkilön kesken, tasavertaista kaksoispuheenjohtajuutta. Jos SDP:n puoluekokous haluaa, se voi muuttaa puolueen sääntöjä mahdollistamalla kahden henkilön muodostaman tasavertaisen, rinnakkaisen kaksoispuheenjohtajuuden puoluehallituksessa.

Puolueemme nykyinen, vanhanaikainen säännöstö estää, että SDP voisi todella osoittaa olevansa nykyaikainen feministinen puolue, joka voi tasa-arvoisesti jakaa tasavertaisen johtajuuden mies- ja naispuheenjohtajan kesken niin puolueen ylimmässä johdossa.

Vastaavaa sääntömuutosta esitti Saksan sosialidemokraattisen puolueen SPD:n naisjärjestö ASF SPD:n vuoden 2015 puoluekokouksessa. ASF perusteli naisen ja miehen muodostamaa kaksoispuheenjohtajistoa työnjaollisilla syillä. Jaettu puheenjohtajuus on ajankäyttöä ja työtaakkaa helpottava ratkaisu.

Samoin kuin Suomen SDP:ssä, myös Saksan SPD:ssä aluksi vastustettiin ja jarrutettiin siirtymistä naisen ja miehen kaksoispuheenjohtajuuteen. Saksassa kuitenkin päädyttiin pian siihen, että uudistus on tarpeellinen osa puolueen modernisoimista.

Vihreitä seuraten Saksan demarit siirtyivät vuonna 2019 kahden puheenjohtajan järjestelmään. Vihreiden tapaan johtoon haluttiin molempia sukupuolia edustava parivaljakko.

SPD:n johto esitti, että sallitaan kaksoispuheenjohtajuus, joka perustuu kahteen tasa-arvoiseen ehdokkaaseen, joista ainakin toinen on nainen. Tällainen ei sisältynyt SPD:n voimassa olleisiin sääntöihin, mutta kaksoispuheenjohtajuus mahdollistettiin puoluehallituksen päätöksellä. Samalla sallittiin, että myös yksittäisen ehdokkaat saattoivat asettua ehdolla ja kilpailla ehdokasparien kanssa.

Syksyllä 2019 alun perin kuusi ehdokasparia tai ehdokasta kiersivät  23 jäsentilaisuudessa kertomassa itsestään, ottamassa kantaa jäsenten ehdotuksiin ja vastaamassa heidän kysymyksiinsä. Tapahtumiin osallistui yli 20 000 jäsentä. Noin 300 000 ihmistä seurasi keskusteluja suorana netissä.

SPD:n 425 000 jäsenestä äänestykseen osallistui postitse tai sähköisesti 53 prosenttia. Koska yksikään ehdokkaista ei saanut ensimmäisellä kierroksella taakseen ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, niin äänestystä jatkettiin  kahden suosituimman nainen-mies –parin välillä.

Toisen vaalikierroksen jäsenäänestyksessä suuremman ääniosuuden saivat Nordrhein-Westfalenin entinen valtiovarainministeri Norbert Walter-Borjans ja kansanedustaja Saskia Esken.

Joulukuussa 2019 kokoontunut SPD:n puoluekokous kunnioitti jäsenäänestyksen tulosta, vaikka puolueen sääntöjen mukaan puoluekokousedustajat olisivat voineet päättää toisinkin.

Esitän, että

SDP muuttaa sääntöjään siten, että 2 samanarvoista ja samat oikeudet omaavaa puheenjohtajaa, nainen ja mies, voidaan valita puoluehallituksen (eli puolueen) puheenjohtajiksi jakamaan johtajuuden tasa-arvoisesti, täysin samoin oikeuksin ja velvollisuuksin.

Sääntöjä muutetaan puoluehallituksen eli koko puolueen puheenjohtajan valinnan osalta (SDP:n säännöt 40. pykälä).

Mikäli puolueessa yhä katsotaan, ettei yhdistyslaki salli naisen ja miehen kaksoispuheenjohtajuutta rekisteröidyssä puolueessa, SDP käynnistää välittömästi hankkeen, jossa valtioneuvosto tekee eduskunnalle esityksen, joka muuttaa yhdistyslakia siten, että kaksoispuheenjohtajuus mahdollistetaan puolueissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 438


Kommentoi

Tietosuoja